Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze
O B W I E S Z C Z E N I E   KM  865/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-03-13 o godzinie 09:00  w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:
DRUGA  LICYTACJA
nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,1000 m.kw. z pomieszczeniem przynależnym (piwnica 7,71 m.kw.) wraz z prawem związanym z własnością nieruchomości (udział 5481/136420 części), położonej w miejscowości Małaszewicze ul. Parkowa 1/22 mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00098981/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 88 920,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 59 280,00 zł.
Wadium wynosi: 8.892,00 zł.
Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: