Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala rozpraw nr VII odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o pow. 48,90 m2 - we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, pozostającego w zasobach Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej,
położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Sidorska 16, stanowiącej własność dłużników, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00098898/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146.456,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 97.637,33 zł.
Rękojmia wynosi kwotę: 14.645,60 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: