Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 13:20 sala rozpraw nr VI w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22 21-500 Biała Podlaska odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonych w miejscowości: Mazanówka gm. Tuczna, stanowiących własność dłużnika, oznaczonych jako:

działka gruntu nr 168/1 o pow. 0,2056 ha zabudowanej: budynkiem mieszkalnym murowanym, budynkiem obory murowanym, budynkiem stodoły murowanym bez dachu, budynkiem garażu metalowym w dużej części rozebranym, budynkiem spichlerza murowanym bez dachu, drewnianym wychodkiem, wpisana do KW LU1B/00049934/2

cena oszacowania: 52.976,50 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania:) 35.317,67 zł.

niezabudowana działka gruntu nr 338 o pow. 2,61 ha wpisana do KW LU1B/00029129/0

cena oszacowania: 51.240,00 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania:) 34.160,00 zł.

niezabudowana działka gruntu nr 339/1 o pow. 1,71 ha wpisana do KW LU1B/00029129/0

cena oszacowania: 33.571,00 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania:) 22.380,67 zł.

niezabudowana działka gruntu nr 337 o pow. 0,32 ha wpisana do KW LU1B/00029129/0

cena oszacowania: 6.282,00 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania:) 4.188,00 zł.

udział w 1/2 części niezabudowanej działki leśnej nr 425 o pow. 0,99 ha wpisanej do KW LU1B/00049450/5

cena oszacowania: 7.704,50 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania): 5.136,33 zł.

udział w 1/2 części niezabudowanej działki leśnej nr 516/1 o pow. 0,11 ha wpisanej do KW LU1B/00049450/5

cena oszacowania: 833,00 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania): 555,33 zł.

udział w 1/2 części niezabudowanej działki leśnej nr 516/2 o pow. 0,19 ha wpisanej do KW LU1B/00049450/5

cena oszacowania: 1.438,50 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania): 959,00 zł.

udział w 1/2 części niezabudowanej działki leśnej nr 591 o pow. 0,12 ha wpisanej do KW LU1B/00049450/5

cena oszacowania: 876,50 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania): 584,33 zł.,

dla których Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: