Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 09:00 sala rozpraw nr VIII w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

  1. działki gruntu nr 1198 o pow. 1,89 ha stanowiącej użytki rolne zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym z przybudówką, częściowo podpiwniczonym o konstrukcji drewnianej, budynkiem obory o konstrukcji z bali sosnowych na podwalinach drewnianych, budynkiem stodoły o konstrukcji mieszanej murowano-drewnianej z dobudówką, położonej w miejscowości: Gęś gm. Jabłoń, obciążonej służebnościami osobistymi mieszkania,

            cena oszacowania:                                           153.000,00 zł.

cena wywoławcza (3/4 wartości oszacowania): 114.750,00 zł.

rękojmia:                                                          15.300,00 zł.

  1. działka leśna nr 428 o pow. 0,82 ha, położona w miejscowości: Gęś gm. Jabłoń

            cena oszacowania:                                             20.620,00 zł.

cena wywoławcza (3/4 wartości oszacowania):   15.465,00 zł.

rękojmia:                                                            2.062,00 zł.,

stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00032519/5.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy