Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E KM 406/00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-02-18 o godzinie 09:45 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako nieruchomość gruntowa numer ewidencyjny działki 2231/2 o powierzchni 336 m2 (zabudowana budynkiem handlowo - usługowym) położonej w miejscowości Biała Podlaska ul. Brzeska 19 (róg ul. Prosta 12)  mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00066449/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 242 320,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 681 740,00 zł.

Wadium wynosi: 224 232,00 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E KM 724/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-04-02 o godzinie 14:00 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako nieruchomość gruntowa - numery ewidencyjne działek: 197, 198, 199 o łącznej powierzchni 0,3083 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy i wc) położonej w miejscowości Zalutyń (gm. Piszczac) mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00106816/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 326 125,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 244 593,75 zł.

Wadium wynosi: 32 612,50 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E KM 766/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-04-02 o godzinie 14:30 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako nieruchomość gruntowa - numery ewidencyjne działek: 339/3, 342/3 o łącznej powierzchni 0,1723 ha (grunt i budynek technologiczny) położonej w miejscowości Zalesie ul. Mickiewicza  mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00093527/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 009 191,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 672 794,00 zł.

Wadium wynosi: 100 919,10 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E KM 1823/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-02-25 o godzinie 14:20 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VI odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako niezabudowana działka gruntu (użytki kopalne) - numer ewidencyjny działki 51/2 o powierzchni 2,1551 ha położonej w miejscowości Ludwinów (Gmina Leśna Podlaska)  mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00099792/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 370 320,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 277 740,00 zł.

Wadium wynosi: 37 032,00 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: