Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala rozpraw nr VIII odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Sidorska 39-43, oznaczonej jako:
lokal mieszkalny nr 32 stanowiący odrębną nieruchomość składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i piwnicy o powierzchni 63,84 m2, usytuowany na IV kondygnacji oraz udział związany z własnością lokalu w 6384/437169 częściach, stanowiący współwłasność w udziale po 1/2 części należnej dłużniczce, Marii D. i 1/2 części należnej dłużniczce, Annie D.,
stanowiącej własność dłużników:
D. Maria
D. Anna,
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o nr LU1B/00100148/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 117.933,00 zł.
Wadium wynosi kwotę: 17.690,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 10:30 sala rozpraw nr VIII w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Brzeskiej 20-22, 21-500 Biała Podlaska odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
prawo własności działki gruntu nr 2861/1 o pow. 0,5153 ha zabudowanej budynkiem handlowo- magazynowo- biurowym, budynkiem usługowo- magazynowo- socjalnym, budynkiem sprężarki i budynkiem handlowo-biurowym, położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Sidorska 142
cena oszacowania: 2.683.335,00 zł.
cena wywoławcza (3/4 wartości oszacowania): 2.012.501,25 zł.
rękojmia: 268.333,50 zł.
prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2861/2 o pow. 0,1444 ha
cena oszacowania: 221.066,00 zł.
cena wywoławcza (3/4 wartości oszacowania): 165.799,50 zł.
rękojmia: 22.106,60 zł.
prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2861/3 o pow. 0,4377 ha
cena oszacowania: 495.303,00 zł.
cena wywoławcza (3/4 wartości oszacowania): 371.477,25 zł.
rękojmia: 49.530,30 zł.
stanowiącej własność dłużników:
Ł. Maria w udziale 4/6 części
Ł. Konrad w udziale 1/6 części
Ł. Robert w udziale 1/6 części,
dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00069817/2.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Brzeskiej 20-22, 21-500 Biała Podlaska sala rozpraw nr XI odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości: Zahorów gm. Piszczac, oznaczonej jako:
działka gruntu nr 253 o pow. 0,71 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym, budynkiem obory drewnianej, budynkiem drewnianym spichlerza z dobudówką, silosem przejazdowym,
stanowiącej własność dłużnika
K. Karol,
dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00018825/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50.467,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 33.644,67 zł.
Wadium wynosi kwotę: 5.046,70 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: