Obwieszczenia Komornicze

Obwieszczenia Komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala rozpraw nr VIII odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej w postaci:
działki nr: 1545/1 i 1547/1 o ogólnej pow. 0,0104 ha zabudowane budynkiem handlowo-usługowym piętrowym z poddaszem użytkowym o pow. 270,4 m2, położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Janowska 13 A, stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00057682/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.143.127,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 857.345,25 zł.
Rękojmia wynosi kwotę: 114.312,70 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala rozpraw nr VIII odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
niezabudowane działki gruntu nr: 453 i 456 o ogólnej pow. 1,07 ha stanowiące łąkę (poprzednio działki nr: 31/1 i 28/1 o łącznej pow. 1,05 ha), położonej w miejscowości: Styrzyniec gm. Biała Podlaska, stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00031470/2.
Działka nr 453 oszacowana jest na kwotę: 4.068,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 3.051,00 zł.
Rękojmia wynosi kwotę: 406,80 zł.

Działka nr 456 oszacowana jest na kwotę: 3.569,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 2.676,75 zł.
Rękojmia wynosi kwotę: 356,90 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce w kasie kancelarii lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: