Obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
archiwum

ZDROWIE 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Celem akcji jest podniesienie świadomości zarówno społeczeństwa, polityków jak i profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka.

 

Antybiotyki są wytwarzane przez istniejące od wielu milionów lat bakterie i grzyby. Stanowią ważną dla nich broń do walki o przetrwanie w środowisku naturalnym, dzięki której zabijają lub hamują wzrost konkurujących z nimi drobnoustrojów. Stanowią ważną dla nich broń do walki o przetrwanie w środowisku naturalnym, dzięki której zabijają lub hamują wzrost konkurujących z nimi drobnoustrojów.Antybiotyki są wytwarzane przez istniejące od wielu milionów lat bakterie i grzyby. Antybiotyki nie działają na wirusy i w związku z tym nie leczą chorób przez nie wywoływanych, np. przeziębienia i grypy.

 

Antybiotyki zaczęto stosować w lecznictwie na szeroką skalę. Oprócz penicyliny, poznano i wykorzystywano inne naturalne antybiotyki. Poszukiwano również nowych, syntetycznych związków o właściwościach przeciwbakteryjnych.

 

Zaczęto je stosować w lecznictwie na szeroką skalę. Antybiotyki zostały okrzyknięte„cudownymi lekami”, a także uznane za jeden z najważniejszych wynalazków medycyny XX wieku. Warto wskazać kilka ważnych dat.

1938r.Ernst B. Chaini Howard W. Florey izolują w czystej postaci substancję hamującą wzrost bakterii – penicylinę,

1928r.Aleksander Fleming obserwuje hamowanie wzrostu bakterii przez grzyby pleśniowe z rodzaju Penicillium

1945r.Aleksander Fleming, Ernst B. Chaini Howard W. Florey otrzymują Nagrodę Nobla za odkrycie i badania dotyczące penicylinyrozpoczęto przemysłową produkcję penicyliny.

 

Jednak wraz ze wzrostem zużycia antybiotyków w lecznictwie, zaczęto obserwować brak skuteczności terapii. Naturalnie wrażliwe bakterie stały się oporne na stosowane antybiotyki. Zjawisko oporności bakterii na antybiotyki przewidział już Aleksander Fleming – odkrywca penicyliny. Powiedział: – Mogą nadejść czasy, gdy penicylina będzie mogła być kupiona przez każdego w sklepie. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że nieświadomy […] człowiek będzie ją przyjmował w zbyt niskiej dawce i drobnoustroje poddawane nieodpowiednim dawkom leku staną się oporne.

Jeśli antybiotyk nie zabija albo nie hamuje wzrostu bakterii to mówimy o niej, że jest oporna na dany antybiotyk i leczenie nim jest nieskuteczne. Jeśli antybiotyk nie zabija albo nie hamuje wzrostu bakterii to mówimy o niej, że jest oporna na dany antybiotyk i leczenie nim jest nieskuteczne.Czym jest oporność bakterii?Bakterie potrafią bronić się przed antybiotykami na różne sposoby np. niszczą je, nie wpuszczają do komórki bądź usuwają z wnętrza komórki. Bakterie oporne mogą swobodnie namnażać się w obecności antybiotyku i są w stanie przekazywać zdolność obrony kolejnym pokoleniom oraz innym bakteriom.

Obecnie znane są szczepy bakterii, które są oporne na większość istniejących antybiotyków, tzw. bakterie wielooporne, które związane są głównie ze środowiskiem szpitalnym. Infekcje spowodowane takimi szczepami mogą stanowić poważne zagrożenie życia osób hospitalizowanych.

Antybiotyki stały się więc ofiarą własnego sukcesu. Ich powszechne nadużywanie w leczeniu i profilaktyce prowadzi do ograniczenia skuteczności w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie.Dlaczego obchodzimyEuropejski Dzień Wiedzyo Antybiotykach?Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ustanowiła dzień 18 listopada corocznym Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Pojawianie się bakterii opornych na antybiotyki wymusza poszukiwanie nowych leków do walki z zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Łatwiej jest chronić antybiotyki niż tworzyć nowe. Wprowadzenie nowego antybiotyku do lecznictwa jest procesem czasochłonnym i niezwykle kosztownym. Czas skuteczności nowego leku jest ograniczony ze względu na łatwość nabywania oporności przez bakterie.Trwa nieustanny „wyścig zbrojeń” człowiek – bakterie, przy czym odpowiedź bakterii jest dużo szybsza niż człowieka. Dzięki stosowaniu antybiotyków zgodnie z zaleceniami lekarza można skutecznie leczyć choroby bakteryjne i przedłużyć czas przydatności do leczenia dostępnych na rynku leków.

 

Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej.

Więcej na stronie:
http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info.php

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy