Nowe zasady na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

Nowe zasady na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

REGION Obowiązkowy pomiar temperatury pracownikom szpitali i segregacja pacjentów pod kątem koronawirusa na SOR-ach i Izbach Przyjęć. Takie procedury wprowadzono we wszystkich szpitalach na Lubelszczyźnie.

Szpitalom samorządowym i państwowym, położonym na obszarze województwa lubelskiego nakazano wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala.

Zorganizowanie pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR, poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie algorytmu postępowania.

Triaż w szpitalach niezakaźnych, według zasad opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19. W przypadku uprzedniego wprowadzenia przez szpital procedury triażu – dostosowanie zasad segregacji i separacji osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 do algorytmu postępowania.

(mp)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: