Nowe zabezpieczenia dla pacjentów i pracowników szpitala

Nowe zabezpieczenia dla pacjentów i pracowników szpitala

BIAŁA PODLASKA Rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego poinformowała 5 października o wprowadzeniu ograniczeń w organizacji placówki, by zapewnić bezpieczeństwo epidemiczne pacjentom i pracownikom.

Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin. Osoby wchodzące na teren placówki zostają poddane wywiadowi epidemiologicznemu w kierunku objawów i epidemicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Ponadto osoby kierujące się do Zespołu Poradni Specjalistycznych, Laboratorium, Działu Diagnostyki Obrazowej, Endoskopii mają obowiązek wypełnienia ankiety epidemiologicznej, którą każdy pacjent otrzyma od personelu medycznego.

Na terenie szpitala sprawowane są dyżury pracowników jednostki oznaczonych odzieżą z napisem „KONTROLA COVID-19”. Zadaniem personelu jest kontrola przepływu osób w placówce, określenie celu wizyty oraz kontrola w zakresie zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego dystansu.

Na terenie szpitala mogą przebywać wyłącznie pacjenci Poradni Specjalistycznych, Działu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium, Endoskopii oraz Oddziału Okulistycznego w zakresie zabiegów zaćmy.

Przebywanie osób postronnych jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, tj. : ostatnie pożegnanie rodziny z pacjentem hospitalizowanym, odbiór pacjenta po wypisie ze szpitala (odbiór wyłącznie w holu windowym przed wejściem na oddział). Każdy inny powód przebywania na terenie placówki jest niedopuszczalny i stanowi naruszenie powyższych zasad.

Wydawanie dokumentacji medycznej dokonuje się wyłącznie na pisemny wniosek złożony w Punkcie Informacyjnym szpitala. Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się drogą pocztową lub przez oznaczone okno zlokalizowane w pomieszczeniu Samodzielnej Sekcji Ochrony i Transportu Sanitarnego na zewnątrz budynku od ul. Jana II Kazimierza. W tym też miejscu istnieje możliwość przekazywania paczek dla pacjentów hospitalizowanych, tzw. „Poczta szpitalna”.

Na terenie szpitala obwiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa. Ponadto na terenie placówki pojawiły się specjalne oznakowania krzeseł, w celu zachowania bezpiecznej odległości od drugiego pacjenta.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad organizacji oraz korzystanie z wizyt w uzgodnionych godzinach. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego na trenie szpitala, jak również szczególny nadzór nad pacjentami przebywającymi w placówce.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: