Nowe wystawy w wyremontowanym muzeum

Nowe wystawy w wyremontowanym muzeum

BIAŁA PODLASKA Dużo więcej przestrzeni wystawienniczej zyskało Muzeum Południowego Podlasia po przeprowadzonym tam remoncie. Właśnie udostępniono tam mieszkańcom nowe wystawy.

Remont muzeum to kolejna inwestycja w ramach unijnego projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej”. – Jest on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie z umową na 5 mln zł, którą podpisałem w sierpniu z marszałkiem województwa Jarosławem Stawiarskim, dofinansowanie wynosi 20 mln zł. Do tego dołożyliśmy środki z budżetu miasta, co daje łączną wartość 30 mln zł. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy przebudowę i remont szyi wraz z wieżą bramną oraz oficyny zachodniej z wieżyczką zachodnią, modernizację i przebudowę wieżyczki i kaplicy wschodniej, a także przebudowę amfiteatru wraz z jego zadaszeniem, bramę koszarską. Odtworzyliśmy też układ fortyfikacyjny – wylicza prezydent Michał Litwiniuk.

Dodatkowe prace, które zostaną jeszcze wykonane dzięki ostatniej dotacji, to m.in. dokończenie układu fortyfikacyjnego wraz z tarasem spacerowym do rzeki z kładką nad fosą oraz wyposażenie Muzeum Południowego Podlasia w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Dzięki projektowi w Muzeum Południowego Podlasia m.in. trzykrotnie zwiększono powierzchnię wystawienniczą, odnowiono i doświetlono korytarze. Wcześniej w budynku głównym muzeum mieściły się biura i wystawy, teraz budynek przeznaczony jest tylko na cele ekspozycyjne. W planach jest jeszcze zlokalizowanie w wieży kolejnych pomieszczeń na udostępnienie wystaw.

W nowoczesnych salach ekspozycyjnych, które wypełniły się już zasobami bialskiego muzeum, od 23 października możemy zobaczyć chociażby wystawy poświęcone Radziwiłłom, zabytkom archeologicznym, wyjątkowe obrazy Bazylego Albiczuka, niespotykaną na skalę kraju kolekcję ikon oraz wiele innych eksponatów, które na stałe będą dostępne zwiedzającym. Dzięki powiększeniu do 750 mkw. miejsca na ekspozycje, bialczanie i turyści zobaczą w muzeum znacznie więcej niż dotychczas.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy