Nie odwołali przewodniczącego

Nie odwołali przewodniczącego

BIAŁA PODLASKA Radni w głosowaniu, które odbyło się 28 grudnia nie odwołali Bogusława Broniewicza z funkcji przewodniczącego rady miasta Biała Podlaska. „Za” było 11 radnych, przeciw także 11. Wniosek nie uzyskał zatem bezwzględnej większości potrzebnej do odwołania go

 

Głosowanie poprzedziła dyskusja, podczas której głos zabierali m.in. radny Jan Jakubiec, radny Marek Dzyr oraz radny Dariusz Litwiniuk. – Jestem przewodniczącym, bo taka była większość. Jeżeli teraz składany jest wniosek o odwołanie to ja się z tego powodu nie obrażam – powiedział Broniewicz zarzucając jednocześnie, że we wniosku o jego odwołanie zapisane były argumenty nie mające związku ze stanem rzeczywistym, a niektóre nazwał nawet „zniesławieniem”.

 

– Przewodniczący łamie zapisy statutu, krytykuje w sposób nieuzasadniony – powiedział natomiast Dariusz Litwiniuk, który wypomniał Broniewiczowi mówienie o rzekomo zawiązanej koalicji między

KO a PiS. – Czasem pan kłamie – mówił w swojej szerokiej argumentacji Dariusz Litwiniuk.

Głosowanie odbyło się podczas sesji RM, podczas której oprócz odwołania przewodniczącego w planach jest także uchwalenie budżetu na przyszły rok. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: