Nie kulą skrzydeł. Minęło 100-lecie lotnictwa

Nie kulą skrzydeł. Minęło 100-lecie lotnictwa

Delegacja Bialskopodlaskiego Oddziału SSLW RP przed pomnikiem "Chwała Lotnikom Polskim", na chwilę przed jego odsłonięciem

Bialskopodlaski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP na walnym zgromadzeniu członków podsumuje dokonania 2018 roku. A był to czas obfitujący w wydarzenia towarzyszące 100-leciu polskiego lotnictwa wojskowego. Wiele działo się w kraju, ciekawie było też na naszym bialskopodlaskim terenie. – Zachowując miarę i proporcje do obchodów organizowanych centralnie, uważam, że godnie uczciliśmy ten jubileusz w Białej Podlaskiej – mówi prezes oddziału SSLW RP płk w st. spocz. pil. Wiesław Sokołowski.

Punktem kulminacyjnym obchodów 100-lecia lotnictwa było odsłonięcie pomnika Chwała Lotnikom Polskim na warszawskich Powązkach. Dokonał tego 28 sierpnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda. W uroczystości poprzedzonej mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wzięła udział kilkunastoosobowa reprezentacja bialskich lotników. Następnie na Polach Mokotowskich, pod pomnikiem „Ku Czci Lotników Poległych w latach 1939-1945”, odbył się apel pamięci, złożone też zostały wieńce. Obchody, których głównym organizatorem był dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, zakończyły się bankietem w ogrodach Dowództwa Generalnego.

Dawni instruktorzy na nowych zdjęciach

W dniach poprzedzających odsłonięcie pomnika, w siedzibie Szkoły Orląt w Dęblinie odbyły się centralne uroczystości, z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. To wtedy szef resortu zapowiedział rychłe przemianowanie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Lotniczą Akademią Wojskową, co stało się jeszcze jesienią 2018 r. Obchodom towarzyszyła specjalna wystawa w Muzeum Sił Powietrznych. I tam nie zabrakło lotników z Białej Podlaskiej. Kolejne dwa dni, sobotę 25 i niedzielę 26 sierpnia, wypełniły pokazy lotnicze Air Show 2018 w Radomiu.

Z ciekawą inicjatywą, związaną też z jubileuszem lotnictwa, wystąpiła grupa podchorążych, jeszcze wtedy WSOSP, pasjonatów fotografii działających w uczelnianym klubie. W gronie tym był również podchorąży czwartego roku na wydziale nawigacji, Marcin Cydejko z Białej Podlaskiej. Studenci zaprosili do Dęblina liczne grono byłych pilotów instruktorów. Postanowili wykonać specyficzne fotografie. Na podstawie starych zdjęć, młodzi niegdyś instruktorzy mieli teraz pozować w podobnym układzie, ale we współczesnej scenerii i z obecnymi podchorążymi pilotami. Były wspomnienia i wzruszenia.

Rozszerzona została współpraca ze szkołami noszącymi imię związane z lotnictwem. Przejawem jej było uczestnictwo delegacji SSLW w święcie patronów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Tam wspólnie lotnicy zrzeszeni w sekcji lotniczej Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich wraz z kierownictwem oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej, której SIMP jest częścią, wystąpili z inicjatywą objęcia przez uczniów ZSZ nr 2 opieki nad pomnikiem amerykańskiej latającej fortecy B-17, znajdującym się w okolicach Worońca. Samolot został zestrzelony 21 czerwca 1944 r. przez niemieckie myśliwce.

Tablice i remont pomnika

Dla uczczenia 100-lecia lotnictwa odbyła się też uroczystość w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia, znajdującej się w strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Tam przedstawiciele bialskiego SSLW mieli okazję opowiadać o lotnictwie, swojej drodze do niego i odpowiadać na pytania uczniów.

Przejawem dobrej więzi ze szkołami noszącymi imiona związane z lotnictwem był udział tych placówek, wraz z pocztami sztandarowymi, na uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych z nazwiskami dowódców byłego 61 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego. Tu dołączyła trzecia placówka, Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim.

Odsłonięcie tablic dowódców 61 lpszb, towarzyszące jubileuszowi 100-lecia lotnictwa, przypadło jednocześnie w 60. rocznicę utworzenia tej jednostki. Znalazły się one na granitowych głazach w alejce prowadzącej do Pomnika Poległych Lotników Podlasia, na dziedzińcu kościoła wojskowego przy ul. Dokudowskiej. Zarówno tablice, jak i remont pomnika mogły zaistnieć dzięki życzliwemu wsparciu bialskopodlaskich przedsiębiorców: Franciszka Maksymiuka, Edwarda Tomaszuka i Mariana Wojtiuka. Istotnie rzecz wspomogło lotnicze małżeństwo Majka i mjr pil. w st. spocz. Mirosław Jońscy. Motywował ich i dopingował niestrudzenie, tak jak i całe środowisko lotnicze, inicjator przedsięwzięcia ppłk w st. spocz. pil. Franciszek Ostrowski. Kulminacją jego wieloletniej publicznej aktywności jest funkcja miejskiego radnego w bieżącej kadencji.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu Podlasiaka nr 3 od 15v stycznia

Jerzy Trudzik

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy