Narodowy Spis Powszechny 2021. Na czym polega, kiedy i jak zostanie przeprowadzony?

Narodowy Spis Powszechny 2021. Na czym polega, kiedy i jak zostanie przeprowadzony?

Co 10 lat w Polsce przeprowadzany jest spis powszechny. Polega on na zebraniu podstawowych informacji dotyczących demografii, stanu majątkowego, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Od 1 kwietnia można się samospisywać w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Spis ludności zwykle jest przeprowadzany poprzez wizyty rachmistrzów w poszczególnych mieszkaniach, ale ze względu na pandemię koronawirusa swój obowiązek będzie można wypełnić internetowo. W tym celu należy wejść na stronę spis.gov.pl, a następnie przejść do aplikacji spisowej. Tam istnieje możliwość zalogowania poprzez profil zaufany lub w wyniku podania PESEL-u i nazwiska panieńskiego matki.

Na jakie pytania należy odpowiedzieć?

W formularzu na samym początku należy wypełnić pola związane ze swoimi podstawowymi danymi (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, płeć). W następnych częściach zadawane pytania będą coraz bardziej osobiste. Dokładnie zagadnienia to m.in:

  • szczegóły co do zamieszkania danej osoby,
  • migracje za granicę,
  • relacje rodzinne,
  • stan cywilny,
  • stan zdrowia,
  • poziom wykształcenia,
  • wyznawana religia,
  • dane dotyczące zatrudnienia.

Na część pytań będzie można nie udzielać odpowiedzi. Dotyczy to m.in. pytań związanych ze zdrowiem. Istnieje też możliwość uchylenia się od odpowiedzi w sprawie przebywania w nieformalnym związku z inną osobą. Ponadto w zależności od miejsca zamieszkania spersonalizowane formularze otrzymają emigranci krótkookresowi (osoby, które przebywają za granicę krócej niż rok) oraz emigranci długookresowi (osoby, które są za granicą dłużej niż rok).

Dokładna lista pytań znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Spis obowiązkiem prawnym

Spisać musi się każdy polski obywatel. Taki obowiązek został określony w prawie. W przypadku niespisania się takiej osobie grozi kara w wysokości do 5 tysięcy złotych. Z kolei w przypadku podania niezgodnych z prawdą informacji istnieje groźba pozbawienia wolności do 2 lat.

Spis ludności trwa do 30 czerwca 2021 r. Jeśli ktoś nie jest w stanie spisać się internetowo, wtedy może skorzystać z pomocy telefonicznej lub bezpośredniego wsparcia rachmistrza.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: