Nagrodzą organizacje pożytku publicznego

Nagrodzą organizacje pożytku publicznego
fot. Urząd Marszałkowski

REGION 21 i 22 września 2021 roku w Lublinie odbędzie się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych i Lubelskie Forum NGO” połączone z Galą Trzeciego Sektora. W ramach wydarzenia Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”.

Wydarzenie współorganizowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest kontynuacją Konwentu „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” z lat ubiegłych. Jest to szczególna uroczystość, w której uczestniczą przedstawiciele  wszystkich organizacji angażujących się w pracę wspierającą wartościowe przedsięwzięcia na rzecz trzeciego sektora. W ramach wydarzenia Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego powołana Kapituła Konkursu wyłoni laureatów za działalność w sektorze pozarządowym, a nagrody zostaną wręczone przez Marszałka Województwa Lubelskiego podczas Gali Trzeciego Sektora.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać w pięciu kategoriach:

Kategoria I: nagroda dla samorządu wspierającego działania trzeciego sektora województwa lubelskiego 2020;

Kategoria II: nagroda dla przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w województwie lubelskim 2020;

Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2020;

Kategoria IV: organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2020 (Mały Ambasador);

Kategoria V: wolontariusz roku 2020.

Konkurs skierowany jest do:

  • członków organizacji pozarządowych,

  • przedstawicieli różnych branż biznesu – działalności gospodarczej zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych,

  • organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego,

  • samorządów wspierających działania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 20 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: rdpp@lubelskie.pl, lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „Nagroda Trzeciego Sektora”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 81 441 67 66.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: