NA RATUNEK: Gdy dziecko znajdzie się w sytuacji zagrożenia

NA RATUNEK: Gdy dziecko znajdzie się w sytuacji zagrożenia

Pierwsza pomoc u dzieci wygląda nieco inaczej niż w przypadku dorosłych. W wielu sytuacjach to jedyne działanie, które w momencie nagłej utraty przytomności, nieszczęśliwego wypadku czy poważnego urazu pozwolą ocalić życie. Najważniejsze to nie panikować i zapamiętać kilka podstawowych zasad, które należy wykonać do momentu przyjazdu karetki.

–W momencie utraty przytomności u dziecka i stwierdzenia braku oddechu, bardzo ważne jest, żeby natychmiast wykonać 5 wdechów ratunkowych. Jeśli nasze zabiegi nie przyniosą efektu i nadal niewyczuwalny jest oddech, dopiero wtedy przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą wykonujemy w systemie 30 na 2 (czyli 30 ucisków mostka na 2 wdechy ratunkowe)). Po minucie prowadzenia reanimacji wzywamy pomoc.

W celu oceny stanu poszkodowanego, spróbujmy nawiązać kontakt z dzieckiem, zapytać np.: "Halo, czy mnie słyszysz?" lub lekko potrząsnąć. Jeśli dziecko nie reaguje, sprawdzamy oddech. Udrożniamy drogi oddechowe: delikatnie układamy 1 rękę na czole, odchylając głowę lekko do tyłu, a dwoma palcami drugiej ręki unosimy brodę dziecka. Oddech sprawdzamy przez 10 sekund, wzrokiem, słuchem i dotykiem (przykładając dwa palce do tętnicy szyjnej i promieniowej). Gdy stwierdzimy, że dziecko nie oddycha, wykonujemy 5 wdechów ratowniczych. Pamiętajmy, że sposób wykonywania i ilość oddechów ratowniczych zależy od wieku dziecka.

Oddechy ratownicze u dzieci powyżej 1. roku życia wykonujemy w następujący sposób:

– odginamy główkę i unosimy żuchwę,

– przytrzymując odchylone czoło, jednocześnie zaciskamy skrzydełka nosa,

– swoimi ustami szczelnie obejmujemy usta dziecka i wykonujemy 5 wdechów ratowniczych,

– powietrze wdmuchujemy powoli przez około 1 do 1,5 sekundy, obserwując jednocześnie, czy klatka piersiowa się unosi,

– utrzymując drożność dróg oddechowych, obserwujemy, czy podczas wydechu opada klatka piersiowa poszkodowanego,

– ponownie nabieramy powietrze i wdmuchujemy do ust dziecka, dążąc do wykonania 5 skutecznych oddechów ratowniczych.

*Oceniamy stan dziecka, monitorując oddech i sprawdzając zewnętrzne oznaki życia, np. kaszel, ruchy kończyn, płacz. Jeśli te nie powróciły, uciskamy klatkę piersiową:

– klękamy obok dziecka,

– układamy nadgarstek jednej ręki w jednej trzeciej dolnej mostka dziecka,

– odginamy palce, tak aby nie wywierać nacisku na żebra,

– pochylamy się nad dzieckiem, rękę prostujemy w łokciu, a ramiona ustawiamy prostopadle do mostka i uciskamy na jedną trzecią (2,5-3,5 cm) głębokości mostka, 100-120 razy na minutę.

Oddechy ratownicze u noworodków i niemowląt:

– pozostawiamy główkę dziecka w pozycji neutralnej, odchylamy tylko bródkę dziecka,

– obejmując swoimi ustami usta i nos dziecka, wykonujemy wdechy ratownicze,

– powietrze wdmuchujemy powoli przez około 1 do 1,5 sekundy, obserwując, czy klatka się unosi,

– utrzymując drożność dróg oddechowych, sprawdzamy, czy podczas wydechów klatka piersiowa opada,

– ponownie nabieramy powietrza i wdmuchujemy do ust poszkodowanego, dążąc do wykonania 5 oddechów ratowniczych.

* Oceniamy stan dziecka, zwracamy uwagę, czy nie ma zewnętrznych oznak życia. Jeśli nie wróciły, rozpoczynamy uciskanie mostka. W tym celu:

– klękamy obok dziecka,

– układamy dwa palce (wskazujący i środkowy) w jednej trzeciej dolnej części mostka w kierunku głowy dziecka,

– uciskamy mostek na jedną trzecią głębokości klatki piersiowej dziecka,

– wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej, po czym udrożniamy drogi oddechowe, aby wykonać wdechy ratunkowe,

– jeżeli po pierwszej minucie resuscytacji nie zaobserwujemy powracających oznak życia, wzywamy pomoc medyczną,

– kontynuujemy uciskanie klatki piersiowej i wdechy.

oprac. Tomasz Kałuszyński, kierownik Filii w Radzyniu Podlaskim Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej
  • 1. Ważne, żeby odpowiednio udrożnić drogi oddechowe, unieść brodę do góry i sprawdzić, czy w jamie ustnej nie ma na przykład ciał obcych
  • 2. Po wykonaniu tych czynności, po upewnieniu się, że dziecko nie oddycha, rozpoczynamy masaż serca
  • 3. W przypadku masażu serca u niemowląt, układamy dwa palce (wskazujący i środkowy) w jednej trzeciej dolnej mostka w kierunku głowy dziecka. Uciskamy mostek na jedną trzecią głębokości klatki piersiowej

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: