Mniej stanowisk kierowniczych, więcej inwestycji [WYWIAD]

Mniej stanowisk kierowniczych, więcej inwestycji [WYWIAD]

Jeżeli krytyczne komentarze są uzasadnione, motywują do większej pracy. Pozostałe należy przyjmować z dystansem – mówi prezydent Michał Litwiniuk

O zrealizowanych od początku założeniach, codziennej pracy oraz planowanych i trwających inwestycjach w mieście, z prezydentem Białej Podlaskiej Michałem Litwiniukiem rozmawia Justyna Dragan.

Minęło prawie pięć miesięcy od objęcia przez pana władzy w mieście. Którą z pierwszych decyzji uważa pan za największe wyzwanie?

– Na dzień dobry zetknęliśmy się z projekcją budżetu przewidującą zaciągnięcie 52 mln zł nowego kredytu w ciągu dwóch lat. Byłoby to niemal podwojenie zadłużenia miasta, blokujące możliwości naszego rozwoju u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wspólnie z Radą Miasta dostosowaliśmy budżet do realnych potrzeb Białej Podlaskiej.

Jak podsumuje pan te ostatnie miesiące? Co udało się zrobić?

– To czas intensywnej pracy. Sukcesywnie ze współpracownikami realizuję postulaty uzgodnione z mieszkańcami w czasie kampanii wyborczej. Wprowadziłem nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. Zmniejszyłem liczbę stanowisk kierowniczych, m.in. zlikwidowałem stanowiska drugiego zastępcy prezydenta oraz zastępcy skarbnika. To istotne oszczędności w budżecie miasta.

Podjęliśmy swoistą inwestycyjną ofensywę, związaną m.in. z wykorzystaniem szerokiego strumienia środków unijnych. W tym roku realizujemy inwestycje na kwotę przekraczającą 100 mln zł, choć niektóre z nich nie były dobrze przygotowane i dotknięte dużymi opóźnieniami. Poprawiamy ten stan rzeczy. Zleciłem np. przeprojektowanie inwestycji na ul. Koncertowej. Brakowało tam tak potrzebnego dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców ronda na skrzyżowaniu z ul. Witoroską.

Już w tym roku będziemy mogli cieszyć się nie tylko tą ulicą, ale też zakończonym remontem na terenie zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Tu prace obejmują przebudowę amfiteatru, remont pomieszczeń muzealnych, remont bramy koszarskiej z elementami fortyfikacji, adaptację i remont wieży głównej z tzw. szyją. Zakończono już pierwszy etap prac na drodze dojazdowej – jest otwarta, trwa umacnianie nasypów. Tego lata także pojedziemy nowymi ścieżkami rowerowymi w ciągu ulic Terebelskiej, Brzeskiej i Janowskiej. Zrealizowany zostanie pierwszy etap budowy ścieżki wzdłuż Krzny, pomiędzy trzema mostami. Będziemy mogli też odpoczywać w nowym parku przy os. Jagiellońskim. Na pewno powodem do radości będą odnawialne źródła energii na niemal 900 posesjach mieszkańców Białej Podlaskiej.

Wprowadziliśmy też, pominiętą w projekcie budżetu mojego poprzednika, budowę ulic w technologii uproszczonej. W tym roku będą to ulice Głowackiego, Tańskiego, Karłowicza i Witosa.

Gorącym tematem od początku tej kadencji jest stadion. Jak wygląda sytuacja? Czy została wykonana inwentaryzacja i jaki jest plan na dokończenie tej inwestycji?

– Jak wyglądała wcześniejsza realizacja tej inwestycji – wszyscy widzieliśmy. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w trosce o interes miasta, zmuszony byłem odstąpić od tej umowy. W tej chwili zakończona została inwentaryzacja stadionu i trwa wycena wykonanych robót. Pozwoli to na dalsze działania. Pytanie, na które z Radą Miasta musimy odpowiedzieć, to w jakim zakresie i ewentualnie gdzie powinna być zrealizowana taka budowa. Odpowiedzialne podejście wymaga brania pod uwagę ograniczonych możliwości finansowych i zabezpieczania innych potrzeb inwestycyjnych, chociażby budowy i remontów dróg, zwłaszcza wobec zbliżającej się kolejnej perspektywy finansowej budżetu UE, w której będziemy potrzebowali środków na zabezpieczenie wkładu własnego. Konsultuję możliwe warianty działania ze środowiskami sportowymi, uczelni wyższych i przedsiębiorców.

Cały wywiad przeczytasz w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 16 od 16 kwietnia

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: