Miliony na inwestycję Wspólnego Świata i dla szpitala

Miliony na inwestycję Wspólnego Świata i dla szpitala

Są dodatkowe pieniądze na drugi etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Stowarzyszenie znalazło się na liście dofinansowań z Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”. Zyska także bialski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, który dostanie pieniądze na sferę epidemiologiczną.

23 marca zostały opublikowane wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”. – Na szóstej pozycji uplasował się projekt Stowarzyszenia Wspólny Świat z Białej Podlaskiej pod nazwą ”Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim”. Przyznana kwota dofinansowania to 1 946 099,22 euro – cieszy się prezes stowarzyszenia Anna Chwałek. I dziękuje wszystkim, którzy trzymali kciuki za przyznanie pieniędzy. 

Tak ma wyglądać Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Również stronę białoruską czeka spora inwestycja. Powstanie tam pierwszy w obwodzie brzeskim Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi, który zostanie utworzony przy Szkole Specjalnej w Brześciu

Projekt stowarzyszenia jest realizowany od jesieni ubiegłego roku i zakłada budowę szkoły przysposabiającej do pracy, środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań treningowych z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem.

Uzupełnieniem będzie szeroki zakres działań związanych ze wsparciem osób wykluczonych: konferencje, szkolenia oraz wizyty studyjne. – Jest to kolejny etap budowy kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. To dla nas bardzo ważne dofinansowanie. Wierzymy, że to, co robimy, przysłuży się społeczeństwu, nie tylko lokalnemu – mówi prezes Chwałek. A plany i zamierzenia są ambitne: – Chcemy zagwarantować komplementarną i specjalistyczną pomoc osobom dotkniętym autyzmem na każdym etapie ich życia, także po wkroczeniu w dorosłość, tak aby mogły nie tylko funkcjonować, ale również korzystać z przysługujących im praw w tym samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

Wspólny Świat pokazuje, że z dofinansowaniem i wsparciem ze strony życzliwych instytucji można osiągnąć wiele. Obecnie trwa bowiem, od listopada 2017 roku, pierwszy etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem (gdzie będzie się mieścił Ośrodek Terapii i Diagnostyki oraz przedszkole). – Stowarzyszenie pozyskało na realizację pierwszego etapu dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Kwota dofinansowania to prawie 3 mln zł, czyli połowa środków potrzebnych na realizację inwestycji. Na ten etap otrzymaliśmy również dofinansowanie z PFRON na częściowe sfinansowanie udziału własnego w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami – informuje Renata Szwed,  specjalista ds. public relations w Stowarzyszeniu Wspólny Świat.

Na liście instytucji, którym przyznano dofinansowanie, znalazł się także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, który w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu jest inicjatorem projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie nadgranicznej". – Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi. Współpraca polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi, szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali – mówi rzecznik szpitala Magdalena Us.

Wsparcie dla Wspólnego Świata wciąż potrzebne

Przyznane dofinansowanie to jednak nie koniec starań stowarzyszenia o fundusze na kontynuowanie prac inwestycyjnych. – Przed nami kolejne wyzwanie, musimy zdobyć fundusze na wkład własny do inwestycji. Wierzę, że dzięki ludziom dobrej woli uda się to zrobić. Szukamy sponsorów, prosimy o darowizny i przekazywanie 1 procenta podatku w rozliczeniach – zachęca Anna Chwałek, prezes stowarzyszenia.

Każdy, kto chciałby wesprzeć kolejny etap budowy pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, może zrobić to, wpłacając darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Wspólny Świat lub przekazać 1 procent swojego podatku. Numer konta stowarzyszenia to: 77 8025 0007 0026 1052 2000 0010, KRS: 0000275016.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: