Miejskie przedszkola i żłobki czynne 18 maja

Miejskie przedszkola i żłobki czynne 18 maja

BIAŁA PODLASKA Wielu mieszkańców, rodziców, zadaje sobie pytanie, kiedy ich dzieci będą mogły wrócić do żłobków i przedszkoli. Premier RP zezwolił samorządom od 6 maja otwierać te placówki. Tylko że to nie jest takie proste. Jak będzie w Białej Podlaskiej? Według planów dzieci mają wrócić do żłobków i przedszkoli już 18 maja.

Prezydent miasta Michał Litwiniuk podkreśla, że po konsultacji z dyrektorami zdecydowano, że żłobki i przedszkola będą otwarte wtedy, gdy miasto zapewni im maksimum bezpieczeństwa. – Rząd w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnością za otwarcie przedszkoli i żłobków obarczył samorządy. Wieczorem 30 kwietnia Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Wytyczne określają wymogi, jakie powinny być spełnione w przypadku otwartych żłobków i przedszkoli – mówi prezydent.

Rząd zaleca bardzo restrykcyjne działania, m.in.: oddział może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a za zgodą organu prowadzącego – 14; dzieci mogą przebywać tylko w jednej sali i pod opieką tych samych opiekunów; na dziecko musi przypadać minimum 4 mkw. powierzchni; poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać; wszystkie przedmioty niedające się zdezynfekować, mają zostać usunięte z sali; w szatni może przebywać jeden rodzic na 15 mkw., rodzice muszą wydać zgodę na pomiar temperatury dziecka; rodzice, wchodząc do przedszkola, muszą dezynfekować ręce, nakładać rękawiczki, zakrywać nos i usta; personel opiekujący się dziećmi musi być w rękawicach oraz zakrywać nos i usta; dystans między nauczycielami i rodzicami musi wynosić 2 m. Ponadto wydano zakaz przyprowadzenia dziecka z objawami chorobowymi lub z kontaktu z kwarantanny.

– Analizujemy zalecenia rządu. Poprosiłem Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o rekomendację w sprawie otwarcia placówek w Białej Podlaskiej oraz skierowałem szereg pytań o sposób funkcjonowania przedszkoli i żłobków w okresie pandemii – komentuje Michał Litwiniuk.

Obecnie dyrektorzy przygotowują wewnętrzne procedury regulujące działanie placówek, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz określają zapotrzebowania na środki ochrony osobistej. Placówki dokonały także analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.

W poniedziałek 4 maja dyrektorzy przedstawili prezydentowi stan przygotowań do częściowego otwarcia przedszkoli i żłobków. Mieli wiele wątpliwości, bowiem bardzo trudno jest w krótkim czasie wdrożyć tyle wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Generalnie byli zgodni: otwarcie przedszkoli od minionej środy 6 maja jest nierealne, jeśli miasto chce zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa.

– Zamówiliśmy środki ochrony osobistej, zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów. Po zakończeniu przygotowań, gdy uzyskam pozytywną opinię w sprawie procedur, zwrócę się do służb sanitarnych o wydanie zgody na dopuszczenie każdej placówki do częściowego otwarcia. Decyzja ta nie może być podyktowana doraźnymi celami. Kwestie bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin, a także pracowników nie mogą podlegać jakimkolwiek kompromisom. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalnego funkcjonowania żłobków i przedszkoli, jednak w tej chwili priorytetem jest zdrowie – kończy włodarz.

Większość rodziców pozytywnie odebrało tę zapowiedź. Tym bardziej że wielu z nich w ogóle nie planuje w najbliższym czasie posyłania dzieci do przedszkola, nawet po spełnieniu przez placówki rygorystycznych procedur bezpieczeństwa.

Od 6 maja czynne są natomiast niektóre prywatne placówki, świadczące opiekę nad maluchami.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: