Międzyrzecki szpital z akredytacją ministra

Międzyrzecki szpital z akredytacją ministra

SŁUŻBA ZDROWIA Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim otrzymał certyfikat akredytacji przyznawany przez ministra zdrowia. Przy ocenie brano pod uwagę jakość świadczonych usług, poziom opieki nad pacjentami i realizację celów inwestycyjnych.

O poddanie się akredytacji wystąpiła dyrekcja międzyrzeckiej placówki. Proces ten obejmuje 21 standardów. Są to najwyższe w kraju wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jakości i opieki opracowane przez środowisko medyczne zatwierdzone przez ministra zdrowia. Certyfikat otrzymują szpitale spełniające w najwyższym stopniu wszystkie kryteria, m.in. poprzez zabiegi operacyjne, podawanie leków i system opieki nad pacjentami. – Przyznany szpitalowi certyfikat akredytacyjny potwierdza wysoką jakość świadczonej opieki. Nie byłoby to możliwe do osiągnięcia, gdyby nie zaangażowanie całego personelu: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, techników, laborantów, pracowników administracji, ale też nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie pana starosty, by nasz szpital dalej się rozwijał. To ogromne wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej pracy. Naszym celem jest przede wszystkim dobro i zdrowie pacjenta. Szpitale, które przeszły pozytywnie proces akredytacji, postrzegane są jako bezpieczne i przyjazne pacjentom – mówi Wiesław Zaniewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.

Jak podkreślał podczas uroczystości wręczenia certyfikatu, zespół nie ma zamiaru osiąść na laurach. Stąd szerokie plany związane z inwestycjami. – Szpital się rozrasta, ale nie mamy już możliwości rozbudowy, bo budynek znajduje się w strefie konserwatorskiej, a chcemy rozszerzać działalność. Mamy jednak projekty, które chcemy zrealizować. Główne cele to utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Łózkach i utworzenie pracowni tomografii komputerowej – dodaje dyrektor Zaniewicz.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu zdecydowano o przekazaniu międzyrzeckiemu szpitalowi budynku po byłej filii Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Brzeskiej. Powstanie tam administracja i szpitalne archiwum. Powiat, jako organ prowadzący placówkę, deklaruje kolejne możliwości wsparcia dla szpitala. – Ten sukces nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy całego zespołu. Kilka miesięcy temu miałem okazję bardzo często bywać w międzyrzeckim szpitalu z racji tego, że chorowała moja mama. I niemal każdego dnia byłem i widziałem tę ciężką pracę personelu i ogromne zaangażowanie – stwierdza Mariusz Filipiuk, starosta bialski.

Więcej w 8 numerze Podlasiaka >>

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy