Miasto oferuje wsparcie psychologiczne

Miasto oferuje wsparcie psychologiczne

BIAŁA PODLASKA Na otrzymane 25 lutego polecenie pana wojewody tworzymy bazę danych miejsc, w których mogą być utworzone miejsca kwaterunku dla uchodzących przed wojną obywateli Ukrainy.

Jednostki Samorządu Miejskiego udzielają pomocy wszystkim mieszkańcom, niezależnie od ich narodowości i swoje potrzeby w tym zakresie zgłaszają oni np. do MOPS.

– Ponadto, udzielając wsparcia i solidaryzując się z obywatelami Ukrainy zamieszkującymi nasze miasto poleciłem dyrektorom bialskich szkół i placówek objęcie pomocą psychologiczną uczniów pochodzących z Ukrainy. Dyrektorzy na bieżąco zapoznają się z sytuacją dzieci i aktywnie włączają w pomoc szkolnych psychologów i pedagogów. Dodatkowo do pomocy włączyliśmy Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w której możliwe jest uzyskanie pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i ich rodziców w związku z toczącą się wojną na terenie Ukrainy – uzupełnia prezydent Michał Litwiniuk.

Magistrat zachęca do kontaktu osobistego z poradnią przy ul. Waryńskiego 3, telefonicznego pod numerami: 83 341-64-36, 83 341-64-37 oraz mailowego: pppbp@op.pl (e-mail zaufania: porady.pppbp@gamil.com).

Jednocześnie Bursa Szkolna umożliwiła swoim wychowankom pochodzącym z Ukrainy, wcześniejszy powrót do placówki, przed zakończeniem ferii.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy