Medale za służbę w czasach pokoju

Medale za służbę w czasach pokoju

Od prawej: Mirosław Demeniuk z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, oraz troje udekorowanych - Stanisław Zygier, Krystyna Supeł, Ryszard Artyszuk i prezes bialskopodlaskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ płk Artur Artecki

Mają za sobą niebezpieczne misje pokojowe i wojenne. By czuwać i zapewnić bezpieczeństwo innym, ryzykowali swoim życiem i zdrowiem. 29 maja przypada doroczny Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, zarazem Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Bialscy weterani przyspieszyli lokalne obchody, by wziąć udział w centralnych uroczystościach, jakie odbędą się w tym roku w Rzeszowie.

Dawni żołnierze, będąc w większości w stanie spoczynku, utrzymują więź ze sobą, ale i chcą być dalej przydatni dla społeczeństwa. - Kultywujemy pamięć o bohaterach walk o wolność i niepodległość. Uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych, organizujemy spotkania z młodzieżą. Mamy silny związek z klasą mundurową w Liceum Akademickim PSW, zorganizowaliśmy ważną wystawę „Droga do niepodległości”, opowiadamy o misjach pokojowych z udziałem polskich żołnierzy – wylicza Artur Artecki, prezes bialskopodlaskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Z okazji święta dwoje członków stowarzyszenia otrzymało Medale „Pro Patria” za taką właśnie działalność. Ale mają za sobą twardą żołnierską drogę.

Krystyna Supeł jest wprawdzie cywilem, jednak na czas misji musiała poddać się rygorom życia wojennego w obozie. Pracowała jako pielęgniarka w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Jej służba przypadła na przełom trzeciej i czwartej zmiany, z roku 2004 na 2005.

Ryszard Artyszuk odbywał zasadniczą służbę wojskową w latach 1978-1979. Trafił wtedy na 11. zmianę misji pokojowej ONZ w Egipcie. Pełnił funkcję kierowcy-strzelca w kompanii dowodzenia Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych na Bliskim Wschodzie, która była rozlokowana w Ismailii.

Przy okazji święta weteranów misji ONZ Medal „Pro Patria” otrzymał także Bogdan Korniluk, emerytowany policjant.

Czytaj więcej w przyszłym wydaniu tygodnika "Podlasiak"

Jerzy Trudzik

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: