Lubelskie – tu zaczyna się etyczny biznes. 26. edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play

Lubelskie – tu zaczyna się etyczny biznes. 26. edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play

Program Przedsiębiorstwo Fair Play to organizowane na szeroką skalę przedsięwzięcie, które już od ponad 25 lat wskazuje firmom z całej Polsce wartości, jakimi najlepiej kierować się w swoich działaniach.

W tak dynamicznie zmieniającym się świecie coraz trudniejsze okazuje się podejmowanie słusznych decyzji i dokonywanie właściwych wyborów, bez wdrożenia dobrego systemu wartości i stałego przestrzegania ustalonych zasad działania. Doskonale zdają sobie z tego sprawę firmy z województwa lubelskiego, które od wielu lat przystępują do programu i sięgają po najwyższe wyróżnienia.

Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

Idealna pora na pokazanie silnej marki Twojej firmy

Po raz 26. organizatorzy zapraszają firmy z całej Polski do dołączenia do społeczności Przedsiębiorstw Fair Play i potwierdzenia, że uczciwość jest wartością przewodnią w przedsiębiorstwie. Deklaracje zgłoszeniowe można przesyłać za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na www.fairplay.pl. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej roku kalendarzowego, poprzedzającego tegoroczną edycję, oraz posiadanie siedziby w Polsce. Zgłoszenia mogą wysyłać wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od branży.

Celem programu jest zachęcanie do codziennego stosowania norm rzetelnego postępowania i uczciwości we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową. To nie tylko sprawdzony sposób budowania trwałej i silnej pozycji firmy, ale także przepis na lepszą samoocenę pracowników, satysfakcję z wykonywanej pracy i motywację do osiągania wyznaczonych celów.

Po przesłaniu deklaracji zgłoszeniowej przedsiębiorstwo przystępuje do wypełnienia elektronicznej ankiety, w której wskazuje najważniejsze informacje dotyczące swojej działalności. Przedsiębiorstwo Fair Play to jeden z nielicznych certyfikatów przyznawany na podstawie szczegółowej, dwuetapowej weryfikacji.

W pierwszym etapie oceniana jest kondycja przedsiębiorstwa na podstawie wypełnionej przez nie ankiety. Następnie, w firmach zakwalifikowanych do II etapu, odbywają się wizyty odpowiednio wykwalifikowanych audytorów, którzy weryfikują prawdziwość danych zawartych w ankietach. Jesienią Kapituła Programu, do udziału w której zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, samorządów i uczelni, podejmie decyzje o przyznaniu poszczególnych nagród. Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje uroczyste ogłoszenie wyników.

Ubiegłoroczna gala 25. edycji programu

W 2022 roku, decyzją Kapituły Programu, certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play zostało nagrodzonych 191 firm z całej Polski! Spośród nich Kapituła nagrodę główną programu – Statuetkę – przyznała dziesięciu przedsiębiorstwom, które na tle uczestników 25. edycji wyróżniły się w sposób szczególny podejmowanymi przez siebie działaniami na rzecz swoich interesariuszy.

Ponadto Kapituła postanowiła uhonorować firmy debiutujące w programie, doceniając ich dotychczasowe dokonania. Tytuł Debiut Fair Play trafił do pięciu z nich. Wzorem lat ubiegłych, również w 2022 roku zostały przyznane Wyróżnienia za szczególną działalność innowacyjną, które otrzymały dwie firmy: Metalko Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz WZ Eurocopert Sp. z o.o. ze Szczecinka, a także Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną, które trafiło do Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani z Bydgoszczy.

Kapituła doceniła też firmy, które są w programie dwadzieścia lat, nagrody Semper Fidelis przyznano firmom Athenasoft Sp. z o.o. z Warszawy oraz Multiserwis Sp. z o.o. z Krapkowic. Trzeba zaznaczyć, że wśród tegorocznych Laureatów są firmy, które nagrodę Semper Fidelis odebrały w poprzednich latach, a w 2022 roku tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play otrzymały już po raz dwudziesty czwarty, dwudziesty trzeci, dwudziesty drugi czy dwudziesty pierwszy. Warto także zwrócić uwagę na firmy nagrodzone Diamentową i Platynową Statuetką, odpowiednio za piętnaście i dziesięć lat nieprzerwanego uczestnictwa w programie.

W 25. edycji powiększyło się również grono Ambasadorów Fair Play w Biznesie, do których dołączyli Robert Westland, prezes zarządu firmy Ocmer Sp. z o.o. z Łodzi, Paweł Centkowski, dyrektor zarządzający Kliniką Uzdrowiskową „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielnią Usług Medycznych z Ciechocinka, Artur Biliński, prezes zarządu firmy Wiertconsulting Sp. z o.o. z Poznania, Roman Brejecki, właściciel PPHU Polimat Roman Brejecki z Przedbojewic, Ryszard Pytel, prezes zarządu firmy DataConsult Spółka Akcyjna z Krakowa oraz Rafał Leciej, dyrektor generalny firmy „TFP-Grafika” Sp. z o.o. ze Śremu.

Lubelskie przedsiębiorstwa są dobrym przykładem

Firmy uzyskujące tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play przestrzegają przepisów prawa oraz przyjętych norm społecznych, wywiązują się z podjętych zobowiązań, wykazują szacunek wobec partnerów biznesowych, stosują zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości informacji, biorą odpowiedzialność za pracowników, środowisko naturalne i społeczność lokalną. Na przestrzeni 25 lat certyfikat został przyznany ponad 2500 firmom, w tym zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i tym mniejszym, działającym na lokalnych rynkach. Łącznie do programu napłynęło dotychczas 11 660 zgłoszeń.

W ubiegłorocznej edycji dwie firmy z województwa lubelskiego uzyskały tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play, w tym jedna z nich sięgnęła po Debiut Fair Play.

Hydroexpress Grzegorz Kornet z Dąbrowicy to dynamicznie rozwijająca się firma w branży artykułów hydrauliczno-sanitarnych.

Z kolei Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Robotnik w Zamościu zdobył tytuł Przedsiębiorstw Fair Play już po raz 13.

Pełna lista laureatów 25. edycji jest dostępna w załączonym biuletynie oraz tutaj.

Historyczna nagroda dla polskiego biznesu!

W Polsce jest wiele firm, które działają nie tylko dla zysków, lecz przede wszystkim w służbie odpowiedzialności dla Polski i Polaków. Wyznaczony sobie sposób działania i wierność wyznawanym zasadom zasługuje na wielki szacunek i szeroką promocję. W 2023 roku po raz pierwszy w historii programu przyznana zostanie specjalna nagroda dla firm, które sięgną po certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play po raz 25.! Uhonorowanie ich będzie namacalnym dowodem na poparcie wysokiej zasadności wdrożenia na stałe zasad strategii bycia fair play we wszystkich polskich przedsiębiorstwach.

Poparcie władz lokalnych

Program Przedsiębiorstwo Fair Play cieszy się mocnym poparciem władz regionalnych. Jest ono dla Laureatów i Uczestników programu ważnym sygnałem, że to w jaki sposób rozwijają swoją firmę (w oparciu o poszanowanie praw etyki w biznesie, dbałość o relacje z pracownikami i najbliższym otoczeniem) jest istotny i zdobywa uznanie wśród innych. Program promuje dbanie o relacje z interesariuszami przedsiębiorstwa, w tym z władzami lokalnymi czy regionalnymi. Uczciwe, stale rozwijające się firmy to wielka korzyść dla otoczenia. Są one siłą napędową swojego regionu – zapewniają miejsca pracy czy wpływy do budżetu. Nic więc dziwnego, że po raz kolejny program swoim patronatem obejmują marszałkowie większości województw. Certyfikat dzięki tak szerokiemu poparciu staje się wyraźną rekomendacją, że z Przedsiębiorstwami Fair Play warto współpracować.

Aktualne informacje na temat programu Przedsiębiorstwo Fair Play i udziału w certyfikacji uzyskać można kontaktując się z biurem pod numerem 883 827 515 lub na stronie www.fairplay.pl

Regulamin Programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023

Organizatorem programu jest Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – jeden z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i polskich think tank. Program Przedsiębiorstwo Fair Play jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy