Litwiniuk honorowym obywatelem Międzyrzeca

Litwiniuk honorowym obywatelem Międzyrzeca

MIĘDZYRZEC PODLASKI Rada Miasta nadała Przemysławowi Litwiniukowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Doceniono jego zasługi dla Ziemi Międzyrzeckiej i regionu w działalności społecznej, politycznej, samorządowej i naukowej. To najmłodsza w historii Międzyrzeca Podlaskiego osoba, która uhonorowana została tym szczególnym wyróżnieniem. 

Tytuł Honorowego Obywatela wręczono podczas uroczystej sesji Rady Miasta w piątek 24 stycznia. Przemysław Litwiniuk to prawnik, samorządowiec i nauczyciel akademicki – doktor habilitowany nauk prawnych. Urodził się 22 stycznia 1980 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 3 i LO im. gen. Sikorskiego oraz wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 r. pełnił funkcję radnego w Radzie Powiatu Bialskiego, a w dwóch następnych kadencjach (2006-2014) jej przewodniczącego. Od 2014 do 2018 r. przewodniczył także Sejmikowi Województwa Lubelskiego, w którym do chwili obecnej jest radnym.

Zobowiązanie do dalszej pracy

– Każdy medal ma dwie strony, jedna obrazuje uznanie dotychczasowych działań, druga zobowiązuje do jeszcze większej pracy. Przyjmuję tę drugą stronę i to będzie wyznacznik mojej drogi w najbliższych latach. Cieszę się, że te aktywności, które podejmowałem z moimi współpracownikami na drodze samorządowej, znajdują realne efekty. Budowanie wspólnoty ukierunkowanej na osiąganie celów oczekiwanych przez mieszkańców jest czymś satysfakcjonującym. Wymaga wygospodarowania w życiu kawałka czasu i zapłatą za to są takie przyjemne chwile, kiedy w sposób niezasłużony lub nie do końca zasłużony przyznawane są tego rodzaju tytuły – mówi Przemysław Litwiniuk.

Litwiniuk jest najmłodszą w historii Międzyrzeca Podlaskiego i jedną z młodszych w kraju osób, która przez lokalną społeczność została uhonorowana tak zaszczytnym wyróżnieniem. – Wręczamy tytuł tak młodemu człowiekowi, ale w życiu publicznym bardzo brakuje nam pokolenia pana doktora Przemysława. Tworzy się przepaść pokoleniowa, brakuje młodych, ambitnych i bardzo pracowitych osób. Większość dzisiejszego pokolenia koncentruje się na zrobieniu kariery, rozwoju własnym i rodziny. Pan Przemysław to świetny samorządowiec, polityk, działający publicznie i pro publico bono. Wykonując swój zawód, znalazł czas, żeby założyć rodzinę, mieć wspaniałe pociechy i żonę, która go wspiera. I jeszcze miał czas, aby uzyskać zaszczytne tytuły, działając naukowo. Takie osoby zasługują na wsparcie, ale też dostrzeganie – stwierdza Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego.

Wspiera młodzież, szkoły i szpital

Litwiniuk uczestniczył też w pracach Rady Społecznej międzyrzeckiego szpitala i przewodniczył Radzie Społecznej przy WSzS w Białej Podlaskiej. Jego zaangażowanie było wyróżniane m.in. odznaczeniem zasłużony dla Międzyrzeca Podlaskiego i zasłużony dla powiatu bialskiego. W ubiegłym roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela gminy Międzyrzec Podlaski. W 2005 r. został uhonorowany odznaką zasłużony dla rolnictwa oraz odznakami PCK zasłużony krwiodawca. Skutecznie zabiegał o remonty infrastruktury oświatowej. Jako radny województwa wspierał też koncepcje władz miasta dotyczące rozwoju dróg, zagospodarowania Międzyrzeckich Jeziorek i parku Potockich.

– Od 2006 r. wspiera rozwój uzdolnionej międzyrzeckiej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, przeznaczając diety radnego na fundusz stypendialny. Poszerzył też zakres stypendialny udzielany przez samorząd powiatu bialskiego. Wraz z dyrekcją Szpitala Powiatowego dbał o utrzymanie tej placówki w naszym mieście i jej rozwój z wykorzystaniem funduszy krajowych i europejskich, a w ostatnim czasie bronił naszego szpitala od odgórnie narzuconego ograniczania świadczeń. Postawa ta korespondowała ze stanowiskiem władz miasta oraz związków zawodowych służby zdrowia. Udziela też pomocy prawnej pro bono na rzecz osób, których nie stać na uzyskanie płatnego doradztwa i reprezentacji – podkreśla Robert Matejek, przewodniczący Rady Miasta Międzyrzec Podlaski.

Zadziorny za młodu

Pracowity, zdolny, pomocny, otwarty na ludzi i skuteczny, takie cechy Przemysława Litwiniuka wylicza Franciszek Jerzy Stefaniuk, były poseł i wicemarszałek Sejmu, który sam mówi o sobie, że jest „ojcem politycznym” Litwiniuka. W 2016 r. to właśnie Litwiniuk zastąpił Stefaniuka na stanowisku prezesa zarządu PSL w powiecie bialskim.

– Kiedyś śp. doktor Ireneusz Stolarczyk zapytał mnie, czy znam Przemka Litwiniuka, bo to wyróżniająca się postać wśród młodych ludzi w LO. Umówiliśmy się i od tamtej pory zaczęła się nasza współpraca. Przemek, będąc w ogólniaku, był przewodniczącym wojewódzkiego młodzieżowego sejmiku samorządowego województwa bialskopodlaskiego i członkiem ogólnopolskiej rady samorządów uczniowskich. Za młodu był bardzo zadziorny, tonowałem go często. Mówiłem wykorzystujmy wszystko, aby służyć ludziom i wszedł na te tory. Szybko osiągnął dojrzałość społeczną, bo już w wieku 18 lat pracował w obszarze działalności politycznej. Jest społecznikiem, pozytywnym przykładem pracy kolektywnej, bo żaden sukces nie jest pracą jednej osoby. I w tych sukcesach, które są dziełem wielu osób, Przemek ma największy udział. Przemek jest wielką wartością dla naszego środowiska. Dla mnie osobiście był wsparciem w działalności politycznej, parlamentarnej. Jakże często korzystałem z jego rad – opowiada Stefaniuk.

Habilitacja przed czterdziestką

Paweł Czechowski, prof. zw. dr hab. nauk prawnych, kierownik katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: – Dr hab. Przemysław Litwiniuk jest bardzo dobrym prawnikiem. W 2005 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie nauk prawnych i nie poprzestał na tym. Podjął trud rozpoczęcia studiów doktoranckich i miał szczęście trafić na bardzo dobrego promotora prof. Marka Zubika, który był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Praca doktorska dotyczy zasady pomocniczości, jako przesłanki ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w orzecznictwie TK, czym mógł się później posługiwać w swojej działalności, jako praktyk samorządowiec. W 2019 r. monografia naukowa pt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako dokument programowy i źródło prawa rolnego” była podstawą zawnioskowania przez niego rozpoczęcia procesu habilitacyjnego. Trzech recenzentów zasiadających w komisji bardzo pozytywnie oceniło jego monografię. Na podstawie uchwały tej komisji Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, który jest przepustką do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Rzadko się zdarza, że ktoś jest doktorem habilitowanym przed czterdziestką. To młody naukowiec o bardzo dynamicznych zainteresowaniach m.in. z zakresu europeizacji prawa rolnego.

 

Praca kluczem do sukcesu

Michał Szczerba, poseł na Sejm RP: – Przemysław Litwiniuk jest nie tylko międzyrzecki, bialski, lubelski, ale również jego aktywność społeczna, naukowa i zawodowa jest wysoko ceniona w Warszawie. Oprócz tego, że rzadko się zdarza przed czterdziestką uzyskać stopień doktora habilitowanego, to myślę, że równie rzadko zdarza się przed czterdziestką uzyskać tytuł honorowego obywatela miasta. Najmłodszy honorowy obywatel w historii tego miasta, ale też jeden z najmłodszych w całym kraju. Chciałbym podziękować Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski za tę decyzję. Promujecie dobre przykłady profesjonalnej, konsekwentnej pracy, która prowadzi do sukcesu i do tego, że i rodzina i cała społeczność może być dumna ze swojego mieszkańca.

 

Współpraca bez podziału

Riad Haidar, poseł na Sejm RP: – Przemka znam od wielu lat i bardzo się cieszę, że mam wśród znajomych taką osobistość, jaką jest Przemysław Litwiniuk. Gratuluję, Międzyrzec jest na pewno dumny, że wśród mieszkańców jest taka wybitna osoba. Miałem szczęście współpracować z Przemkiem w Sejmiku Województwa Lubelskiego pełną kadencję i niecałą drugą. To był przykład dobrej współpracy, gdzie dla Przemka i dla nas wszystkich najważniejsze były sprawy ludzkie bez żadnego podziału.

Cały artykuł do przeczytania w papierowym i cyfrowym wydaniu https://eprasa.pl/news/podlasianin „Podlasianina” od 28 stycznia.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: