Krystyna Nowicka kandydatką do Rady Miasta Biała Podlaska z komitetu prezydenta Michała Litwiniuka

Krystyna Nowicka kandydatką do Rady Miasta Biała Podlaska z komitetu prezydenta Michała Litwiniuka

Jak nie Ona, to kto?!

Jakże różni się od ogólnie przyjętej, standardowej definicji mecenasa sztuki, osoba pani Krystyny Nowickiej, która na przekór obiegowej opinii udowadnia, że pomagać można na różne sposoby, dysponując nawet niewielkimi środkami finansowymi, za to niespożytymi pokładami energii i ogromną empatią.

Nie sposób jest przecenić Jej zaangażowanie i wkład w promocję kultury i sztuki na terenie naszego miasta, czego dowodem są liczne, organizowane przez nią wydarzenia kulturalne, dzięki którym społeczność bialska ma szansę na bieżąco uczestniczyć w życiu artystycznym grodu nad Krzną.

Oprócz działalności okołozawodowej, pani Krystyna wiele czasu poświęca na pracę społeczną, tj.: prezesowanie w Stowarzyszeniu Koło Bialczan, zasiadanie w Radzie Nadzorczej BSM Zgoda oraz przewodniczenie na osiedlu Młodych. Inicjatorka powstania placu Orzeszek przy Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Problemy mieszkańców Białej, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących, nie są Jej obce, dlatego wielokrotnie występowała z własnymi inicjatywami, służącymi poprawie warunków oraz komfortu życia bialskiej społeczności. Pasja do działania jest Jej znakiem rozpoznawczym, a bezinteresowna charytatywna pomoc obywatelom – powołaniem.

Nie dziwi zatem fakt, że wspomniana bialczanka dostała propozycję startu w wyborach samorządowych do Rady Miasta i ubiega się o mandat radnej w okręgu nr 1, z pozycji nr 4.

Bo „jak nie Ona, to kto” bardziej zasługuje, aby reprezentować środowisko okręgu nr 1 we władzach miasta?! Jeżeli zależy Ci na poprawie warunków życia w Twoim mieście, na środowisku, w którym żyjesz, i przyjaznym otoczeniu wokół Ciebie, głosuj na Krystynę Nowicką! Ona będzie Twoim głosem w Radzie Miasta!

– Sfinansowano z KWW Prezydent Michał Litwiniuk

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy