Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Rozpoczął się nabór do konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego.

Współorganizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie. Patronat objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem przedsięwzięcia jest promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polski, wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych, integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw oraz zachęcanie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości oraz do turystyki kulinarnej.

,,Bitwa regionów" przeprowadzona będzie w trzech etapach:

- I etap: zgłoszenie Zespołu do Etapu I (wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną). Do Etapu li może być wyłonionych od 6 do 10 Zespołów z danego województwa. O zakwalifikowaniu do Etapu li każdy Zespół zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez właściwy OT KOWR w terminie do dnia 15.04.2019 r.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca br. " Informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.bitwaregionciw.pl

- II etap: Półfinał Konkursu odbędzie się na poziomie wojewódzkim i będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu I Zespoły, potrawy konkursowej. li Etap Półfinału Konkursu „Bitwa Regionów" w województwie lubelskim odbędzie się 22 czerwca 2019 roku w Nałęczowie podczas wydarzenia „Na kulinarnym szlaku Polski Wschodniej". Jeden Zespół z każdego województwa, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Komisje Konkursowe zostanie zakwalifikowany do Etapu Ili.

- III etap: Finał Konkursu będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu li Zespoły, potrawy konkursowej podczas targów „Smaki regionów'' organizowanych w Poznaniu w dniach 28-29.09.2019 r. (dokładna data przygotowania i prezentacji potrawy konkursowej zostanie podana w późniejszym terminie). W trakcie Półfinału i Finału Konkursu Organizator: pokryje koszty produktów potrzebnych do przygotowania dania konkursowego w maksymalnej kwocie 300,00 (trzysta) złotych brutto na jeden Zespół, na potrzeby Etapu li i Etapu Ili, na podstawie faktur lub rachunków. Na półfinale i finale konkursu wręczane będą cenne nagrody.

Tegoroczna Bitwa regionów to już V edycja konkursu! Konkurs cieszy się coraz większą popularnością i uzyskał już rangę konkursu ogólnopolskiego.

Podczas półfinału i finału konkursu istnieje możliwość sprzedaży swoich produktów na stoiskach wystawienniczych.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: