Kongres nadziei gospodarczych

Kongres nadziei gospodarczych
fot. archiwum

REGION Zbliżający się Bialski Kongres Przedsiębiorczości ma stanowić forum dyskusji o przyszłości Południowego Podlasia w kontekście możliwości funkcjonowania i rozwoju działających tu firm. Niewątpliwie gospodarka jest czynnikiem determinującym poziom życia, a tym samym wpływającym na stopień zadowolenia i satysfakcji obywateli, w tym przypadku mieszkańców subregionu. Kongres odbędzie się 27 czerwca w murach Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych. Wtedy nastąpi też podsumowanie dorocznego konkursu o Nagrodę Biznesową Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej.

Kongres jest wspólnym przedsięwzięciem Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych oraz Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej. Jak przekonuje prezes BPIG Jarosław Łepecki, współpraca środowiska naukowego z lokalnym otoczeniem biznesowym jest wielką szansą na rozwój innowacyjności, daje też możliwość praktycznego przełożenia efektów pracy naukowej na realną gospodarkę firm zrzeszonych w Izbie. Pełnomocnik Akademii do spraw współpracy z otoczeniem gospodarczym, dr Marek Kuźmicki, upatruje w kongresie szansy na zacieśnienie współpracy teoretyków z Akademii z praktykami w BPIG. Jak twierdzi, drogą ku temu ma być wymiana wiedzy i doświadczeń, a efektem – rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie.

Podczas kongresu zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych zespołu akademików z Wydziału Nauk Ekonomicznych ABNS, prowadzonych pod przewodnictwem prof. Danuty Guzal-Dec. Zespół dokonał szczegółowej analizy stanu i perspektyw sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw z obszaru Południowego Podlasia w kontekście dwuletniej pandemii wirusa covid-19. Bazę do rozważań stanowiły podmioty zrzeszone w Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej.

Wszelkie parametry dotyczące gospodarki wskazują, że pandemia wpłynęła negatywnie na jej stan. Wykazują na to sami przedsiębiorcy, jak też wynika to z badań statystycznych. Ale jak się okazuje, pandemia miała też pewien pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą przedsiębiorstw. Przynajmniej w kilku aspektach.

Badanie polegało między innymi na porównaniu ogólnej sytuacji gospodarczej sprzed pandemii do sytuacji bieżącej. Za okres przed covidem prawie 60 proc. przedsiębiorców oceniło tę sytuację bardzo dobrze i dobrze. Tylko nieco ponad 10 proc. opisało ją jako bardzo złą i złą. Z kolei w czasie prowadzenia badań, to jest od marca do czerwca 2022 r., kiedy zniesione już były obostrzenia wynikające z pandemii, odsetek przedsiębiorców oceniających ogólną sytuację gospodarczą jako bardzo dobrą i dobrą spadł poniżej 20 proc. Prawie 20 proc. oceniło ją jako bardzo złą i złą.

Podobne tendencje zostały zauważone w kontekście możliwości rozwoju przedsiębiorstw. W okresie przed pandemią w wyrażonej samoocenie przedsiębiorcy w 53 proc. określali je jako bardzo duże i duże. Tylko 6 proc. uznawało je za bardzo małe i małe. Kiedy badania były prowadzone, czyli po pandemii, optymizm przygasł. Już tylko co czwarty przedsiębiorca oceniał jej jako bardzo dobre i dobre, zaś 19 proc. – jako bardzo złe i złe.

Pomijając szczegółową analizę naukową, a skupiając się na popularnym opisie, pandemia odcisnęła swoje piętno na gospodarce, na którą przecież składa się funkcjonowanie przedsiębiorstw. I, jak wynika z opisu badań, aż 67 proc. przedsiębiorców oceniło jej wpływ na funkcjonowanie jako negatywny. Około 17 proc. uznało ją za czynnik neutralny. Ale też około 17 proc. zauważyło jej pozytywny wpływ i pewne nowe możliwości rozwoju. Jest to, jak wynika z badań, rozwój zdalnych narzędzi i metod komunikacji w przedsiębiorstwie, rozwój nowych rodzajów działalności gospodarczej, możliwość rozszerzenia rynku w efekcie przejścia na zdalną formę produkcji lub świadczenia usług – tzn. sprzedaż internetowa.

Przedsiębiorcy docenili też działania osłonowe państwa, jako przejaw pozytywnego wpływu pandemii. Najwyżej wypunktowali możliwość trzymiesięcznego zawieszenia spłaty składek ZUS, rozłożenie ich na raty lub odroczenie terminu płatności, wreszcie umorzenie odsetek za składki opłacone z opóźnieniem.

Powyższą tematyką zajmą się uczestnicy Bialskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Wiele było w dawnym województwie bialskopodlaskim, potem powiecie bialskim, wreszcie samym mieście Biała Podlaska badań, analiz, raportów dotyczących możliwości rozwoju w kontekście walorów ekologicznych, położenia przygranicznego, położenia na szlaku komunikacyjnym i transportowym wschód-zachód. Najczęściej ich autorami były środowiska zewnętrzne, których nie sposób teraz odnaleźć i zapytać o rezultaty. Być może impas ten przełamią okrzepła już na tym terenie Akademia Bialska, jako trwały ośrodek z zapleczem intelektualnym i badawczym, w więzi z Bialskopodlaską Izbą Gospodarczą.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: