Komu Nagrody Biznesowe BPIG?

Komu Nagrody Biznesowe BPIG?

Nagrody Biznesowe Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej będą rozdane. Uroczystość ze względu na pandemię odbędzie się trochę później niż w poprzednich latach, a mianowicie 27 sierpnia w nowej siedzibie stowarzyszenia przy ul. Brzeskiej 1.

Tegoroczna edycja konkursu jest ósmą z rzędu. BPIG zorganizuje ją we współpracy z prezydentem Białej Podlaskiej i starostą bialskim a Partnerem Nagrody będzie Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej. Laureatów wskaże Kapituła. Przedmiotem oceny kandydatów będzie przede wszystkim ich dorobek w 2019 r. Zwycięzcy otrzymają piękne statuetki.

W konkursie uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa, bez zróżnicowania ich formy prawnej oraz wielkości zatrudnienia, ale spełniające pięć warunków. Po pierwsze, są zarejestrowane na terenie oddziaływania Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej lub są jej członkami. Po drugie, prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż trzy lata. Po trzecie, nie posiadają zaległości wobec organów skarbowych i ZUS oraz nie są w stanie likwidacji ani upadłości. Po czwarte, uzyskały rekomendację dowolnego członka siedmioosobowej Kapituły, na której czele stoi prezes BPIG Leszek Horeglad. Po piąte, złożą najpóźniej 7 sierpnia oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie.

W tegorocznej edycji statuetki otrzymają laureaci trzech kategorii. Pierwsza to „Innowacyjna Firma”, w której kandydat musi wykazać się innowacyjnością w działalności firmy (usługi lub produkt) lub przedstawić zrealizowany projekt innowacyjny. Druga to „Lider Przedsiębiorczości” adresowana do firm charakteryzujących się dynamiką rozwoju w trzech ostatnich pełnych okresach obrachunkowych, potwierdzoną m.in. przychodami, zatrudnieniem, wynikami finansowymi i nakładami inwestycyjnymi. Trzecia statuetka trafi do „Przedsiębiorcy Roku”, czyli wskazanego przez Kapitułę właściciela lub prezesa firmy.

Zainteresowanym dokładniejszymi informacjami na temat konkursu podajemy dane kontaktowe do biura BPIG, które mieści się przy ul. Brzeskiej 1 lok. 7 w Białej Podlaskiej (kod pocztowy 21-500), tel. 83 342 46 68, mail: biuro@bpig.pl.

Roman Laszuk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: