Jubileusz 100-lecia Platerki. Historia Szkoły cz. 5

Jubileusz 100-lecia Platerki. Historia Szkoły cz. 5

Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, 2016 rok (fot. archiwum II LO)

Stale poprawiające się warunki lokalowe, coraz nowocześniejsza baza techniczna, zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów pozwalają na prowadzenie działań dydaktycznych i wychowawczych, które umożliwiają uczniom wszechstronny rozwój, świadczą o jakości pracy szkoły. Należą do nich między innymi:

Udział w międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych projektach:
– projekt „Nasza szkoła”, w ramach którego 225 uczniów brało udział w następujących programach: „Pod rękę z Newtonem”, „Ze sztuką na ty”, „Historia bliska i daleka”, „Uczniowie odnajdują i dokumentują ślady przeszłości”, „Problemy narodowe i religijne wschodniego pogranicza”, „Życiorys zapisany genami”, „Bliżej Rosji”, „Be effective”, „Reussir le baccalaureat”, „Lernt mit uns”, „Piękno krajobrazu i historii Polski”, „Obóz sportowy – Jastarnia”, „Platerka sportowa, zdrowa, odlotowa”. W 2007 roku dbyła się również wycieczka edukacyjno-rekreacyjna dla wyróżniających się uczniów szkoły na trasie Biała Podlaska – Sandomierz – Kraków – Ojców – Wieliczka – Kielce – Biała Podlaska.

„Lokomotywa po polsku i niemiecku” w wykonaniu uczniów klasy I c, 2004 rok (fot. Ewa Michońska)

– projekt „Rozwiń się z Paterką”, w ramach którego prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i poszerzające wiadomości a także zajęcia rekreacyjno-ruchowe oraz utworzono SzOK (Szkolny Ośrodek Kariery). Wsparciem objętych było 274 uczniów naszej szkoły.
– „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
– projekt „Turbine Generation”, w ramach którego przeprowadzono cykl lekcji na temat galerii Tate Modern, odbywały się wykłady pracowników Tate Modern w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.
– „Młodzieżowe uniwersytety matematyczne”
– „Akademia młodych humanistów”
– „Informatyka+ i IT-SZKOŁA”
– „Katyń… ocalić od zapomnienia”
– spotkania poświęcone dyrektor Wandzie Madler: „Ravensbrück – ocalić od zapomnienia”
– „EXPRESS YOUR KNOWLEDGE” – warsztaty edukacyjne z języka angielskiego
– „Młody obywatel” (warsztaty Amnesty International)
– „Szkoła Nowych Technologii”
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: Priorytet 3
– „Potęga umysłów”
– „U źródeł istnienia”
– „Znaki wiary na Podlasiu”
– „Edukino – Laboratorium Edukacji Filmowej”
– „Lekcja w kinie”
– „Sprzątanie świata”
– warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej i warsztaty zdrowego odżywiania prowadzone przez studentów Państwowej Szkoły Wyższej Wydziału Ratownictwa i Studenckiego Koła Naukowego „eRka”.

Działalność literacka i artystyczna
– wieczory z poezją
– Krąg Humanistów „Ad Astra”
– wystawy prac nauczycieli i uczniów w Bialskim Centrum Kultury i Galerii Podlaskiej

Spektakl „Szczęśliwe wydarzenie” S. Mrożka, 1994 rok fot. Ewa Michońska)

– funkcjonowanie w różnych latach historii szkoły grup teatralnych – np. grupy składającej się z uczniów różnych klas kierowanej przez p. Ewę Michońską, która wystawiła „Tango” Sławomira Mrożka (27 marca1992 rok), „Szczęśliwe wydarzenie” S. Mrożka (1994 rok) oraz „Żabusię” Gabrieli Zapolskej (29 marca 1993 rok), wychowanków p. Ewy Kwiatkowskiej-Drwięgi, którzy w roku 2001 wystawili „Litwinkę” oraz parodię dramatu Szekspira „Romeo i Żulia”, teatrzyków – np. „Skrzat” i gazetek szkolnych – np. „Żarek”, „Look”, „Szkolnaja Szpargałka”, „PLATfuss”, „be-bo”.
cdn.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy