Jednogłośne absolutorium dla wójta Dragana

Jednogłośne absolutorium dla wójta Dragana
fot. A. Michlewicz
GMINA WISZNICE 13 lipca odbyła się sesja Rady Gminy Wisznice, podczas której wójt Piotr Dragan przedstawił Raport o stanie Gminy za 2020r. Radni udzielili mu absolutorium i wotum zaufania.
Przygotowany przez wójta i przestawiony podczas sesji raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu.
Rada Gminy Wisznice jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi Piotrowi Draganowi, uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za 2020 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: