Jarzębina propaguje folklor pogranicza

Jarzębina propaguje folklor pogranicza

GMINA KODEŃ Rzadko spotyka się ludowy zespół śpiewaczy wydający własne płyty, podsumowujące dorobek sceniczny. Jarzębina z Zabłocia w gminie Kodeń należy do tych wyjątków. Warto zauważyć, że jest to grupa wyjątkowo aktywna, bardzo często koncertująca i wielokrotnie nagradzana na imprezach ogólnopolskich.

Występuje przy różnych okazjach nie tylko we własnej gminie i powiecie. Ma tak urozmaicony i zarazem ciekawy repertuar, że porywa słuchaczy. Nic zatem dziwnego, że na jubileusz 20-lecia istnienia zespołu w 2011 roku do Zabłocia, oprócz wielu zaprzyjaźnionych wykonawców, przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Dorobek Jarzębiny docenili też studenci z Polski i Białorusi, uczestniczący w międzynarodowym obozie naukowym gwary nadbużańskiego Podlasia i Polonii na Białorusi. Zespół podejmował w Zabłociu grupę studentów i doktorantów pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyli oni w obozie etnomuzykologicznym w pobliskich Sławatyczach. Podczas spotkania nagrano pieśni oraz przyśpiewy weselne w wykonaniu członkiń grupy. Z kolei z okazji jubileuszu 25-lecia ukazała się druga płyta zespołu "Tobie wiosko moja".

Jarzębina śpiewa zapomniane pieśni ludowe pogranicza i stara się obudzić, zwłaszcza w młodym pokoleniu, zainteresowanie do folkloru małej ojczyzny. Autentyzm i wierność ludowym przekazom to główne zalety śpiewaczek z Zabłocia. Na scenie śpiewają po polsku, ukraińsku, białorusku, rosyjsku i w mowie tutejszej, stanowiącej esencję etnicznego i kulturowego pogranicza.

Jarzębina powstała w 1991 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich. Dziś opiekę nad nią sprawuje Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu. Pierwszy występ miał miejsce podczas cyklicznie organizowanej w różnych gminach Biesiady Nadbużańskiej. Wtedy ludowe śpiewaczki wystąpiły z wiązanką pieśni ukraińskich w Kodniu. Występ został przyjęty entuzjastycznie, co zachęciło je do dalszej pracy i kolejnych występów na uroczystościach gminnych. Wielki wkład w twórczy dorobek zespołu włożył akordeonista i akompaniator Jan Podoluk, zawodowy muzyk ze Lwowa. Wzbogacił brzmienie Jarzębiny i podniósł jej poziom artystyczny. Pracował z grupą do 2002 r., kiedy przyszło mu opuścić Zabłocie. Po jego wyjeździe opiekę muzyczną przejęła Jadwiga Oleszczuk i sprawuje ją do dziś.

Cały artykuł dostępny w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasiak nr 10 od 5 marca

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: