Inwestują w energię odnawialną

Inwestują w energię odnawialną
fot. UG Piszczac
GMINA PISZCZAC Wójt gminy Piszczac podpisał umowę z firmą Polska Ekologia Sp. z o.o. z Raciborza na realizację zadania „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piszczac”.
Umowa obejmuje swoim zakresem dostawę i montaż 176 zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych u osób fizycznych.
Całkowita wartość zadania sięga prawie 1,5 mln zł..
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: