Integracja seniorów

Integracja seniorów
fot. nadesłane

Seniorzy z gminy Łomazy w ramach projektu „Aktywny senior!” zorganizowali spotkanie integracyjne z seniorami z gminy Piszczac, działającymi pod nazwą Salonik 50+.

Zaproszeni goście mieli przyjemność skosztowania potraw przyrządzonych przez seniorów z gminy Łomazy podczas warsztatów kulinarnych. Seniorzy korzystając z okazji do wspólnych rozmów, wymienili się doświadczeniami wynikającymi z przynależności do Klubów Seniora.

Dzięki oprawie muzycznej, dalsza część wspólnej biesiady upłynęła na tańcach i zabawie. Spotkanie to wpłynęło na zwiększenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usług społeczne i zdrowotne.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: