Gminy z dofinansowaniem na drogi

Gminy z dofinansowaniem na drogi

POWIAT BIALSKI Zarząd województwa lubelskiego podpisał kolejnych 13 umów z samorządami na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wśród gmin, które otrzymają dofinansowanie, są Kodeń i Tuczna.

Dofinansowanie pochodzi ze środków celowych budżetu województwa lubelskiego na 2021 r. Łączna wartość ww. umów to ponad milion zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu gminy zmodernizują blisko 6,5 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość przekazywanej dotacji celowej na realizowane zadania wynosi w przypadku budowy drogi do 70 proc. wartości brutto kosztów, z kolei przy modernizacji drogi – do 60 proc. wartości brutto kosztów.

Z powiatu bialskiego dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych otrzymają dwie gminy: Kodeń i Tuczna. Z wsparcia na modernizację dróg dojazdowych do pól skorzystają także gmina Komarówka Podlaska (pow. radzyński) oraz gmina Siemień (pow. parczewski).

(mp)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: