Gminne Święto Plonów w Leśnej Podlaskiej

Gminne Święto Plonów w Leśnej Podlaskiej

„Organizacja jednodniowej imprezy promującej obszar LSR w Gminie Leśna Podlaska”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: