Edukacja w czasie pandemii

Edukacja w czasie pandemii

EDUKACJA W Białej Podlaskiej trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. W ubiegłym tygodniu organizowane były spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Urzędu Miasta i sanepidu. Uzgodnione zostały dodatkowe (poza zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego) procedury.

 

W szkołach podstawowych do końca września nastąpi maksymalne zróżnicowanie godzin rozpoczynania lekcji przez poszczególne klasy, tak aby zminimalizować bezpośredni kontakt między uczniami. Ponadto, stosownie do warunków lokalowych i kadrowych, zostaną utworzone dwie lub trzy świetlice w szkole.

Z ważnych kwestii organizacyjnych warto wspomnieć o tym, że zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek na korytarzach szkolnych przez uczniów i pracowników szkoły. W miarę możliwości zostanie w szkołach rozdzielone wejście i wyjście z budynku szkoły. Wprowadzony zostanie też zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich do budynków szkolnych, oprócz sytuacji szczególnych, jednak zakaz nie będzie dotyczył rodziców uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W miarę możliwości zostaną rozdzielone szatnie uczniowskie na kilka pomieszczeń.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się tylko dla klas pierwszych, z podziałem na tury. W szkołach ponadpodstawowych na okres września zostanie wprowadzone nauczanie hybrydowe. W tym czasie na terenie szkoły co dwa tygodnie będzie odbywała się rotacja klas (część klas będzie uczyła się zdalnie, a część stacjonarnie). Szczegółowe informacje rodzicom i uczniom przekażą dyrektorzy i nauczyciele.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy