Dostojny wiek, wielkie dokonania

Dostojny wiek, wielkie dokonania

WSPOMNIENIE Kiedy w dniu Święta Konstytucji 3 maja 2017 r. prof. dr hab. Mieczysław Chorąży został odznaczony Orderem Orła Białego, wielu bialczan poczuło dumę. Doceniony został naukowiec pochodzący z naszej ziemi. Profesor otrzymał wyjątkowo zaszczytne odznaczenie w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej nad leczeniem nowotworów. W niedzielę 21 lutego 2021 r. nadeszła wiadomość o jego śmierci. Ogarnął nas smutek.

Wtedy, wśród licznych gratulacji płynących z całego kraju, znalazły się i te od władz miasta, którego był honorowym obywatelem, i od Stowarzyszenia Koło Bialczan, którego był honorowym członkiem. W liście od stowarzyszenia znalazły się słowa: „Napawa nas dumą, iż członek naszego stowarzyszenia tak wspaniale zapisał się Polsce. Pamiętamy o Pańskiej patriotycznej działalności konspiracyjnej w latach II wojny światowej. Życzymy Panu dalszych osiągnięć na niwie naukowej i lekarskiej.” Z Waldemarem Godlewskim, ówczesny prezesem Koła Bialczan, który podpisał te życzenia, profesor spotkał się kilka tygodni później w siedzibie stowarzyszenia w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kraszewskiego 1. Na zjazd absolwentów, mimo chęci, już nie zdołał przyjechać.

Mieczysław Rajmund Chorąży zmarł w wieku 95 lat. Urodził się 31 sierpnia 1925 r. w Janówce w gminie Piszczac, jako syn Franciszka i Pauliny. Był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej od 1938 r. Naukę kontynuował na tajnych kompletach w Warszawie. Po ukończeniu konspiracyjnej szkoły podchorążych, był od 1942 r. członkiem AK (pułk „Baszta”). Jako dowódca drużyny brał udział w powstaniu warszawskim w 1944 r., był dwukrotnie ranny, groziła mu utrata ręki. Po powstaniu znalazł się w stalagu w Niemczech. W latach 1946-48 był sekretarzem koła ZMW Wici. (…)

Cały artykuł przeczytać można w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” nr 8 na: eprasa.pl

Jerzy Trudzik

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: