Decyzje o zezwoleniu na budowę kolejnych odcinków autostrady A2 jeszcze w tym roku

Decyzje o zezwoleniu na budowę kolejnych odcinków autostrady A2 jeszcze w tym roku
fot. Pixabay

W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 33 odcinków dróg krajowych, o łącznej długości ponad 466 km.

Ponadto zakłada, że w tym roku uzyska decyzje ZRID dla 43 odcinków o długości około 532 km. Wśród nich na trzy odcinki autostrady A2 z Białej Podlaskiej do granicy państwa oraz sześć fragmentów S19 od granicy województwa do Lublina.

 

Otrzymanie decyzji ZRID to sygnał do rozpoczęcia robót

Gdy inwestycja drogowa realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”, po odebraniu Koncepcji programowej (KP) lub Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami KP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zarówno projektu, jak i budowy danej inwestycji. W ten sposób realizuje większość przyszłych dróg. Wykonawca opracowuje potrzebną dokumentację, składa wniosek o wydanie decyzji ZRID, a po jej otrzymaniu rozpoczyna prace.

W przypadku inwestycji realizowanych w systemie tradycyjnym, GDDKiA najpierw wybiera w przetargu biuro projektowe, którego zadaniem jest opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Oprócz projektu budowlanego opracowywany jest również projekt wykonawczy, a po uzyskaniu decyzji ZRID, w odrębnym przetargu wybierany jest wykonawca inwestycji, który zrealizuje ją w terenie.

GDDKiA planuje złożenie wniosków dla 33 odcinków dróg o łącznej długości około 466 km. Tak wygląda to w podziale na poszczególne województwa:

województwo podlaskie (dwa odcinki o długości ok. 21,8 km)

– S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ

– S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo

województwo kujawsko-pomorskie (jeden odcinek o długości ok. 11,9 km)

– S10 Toruń Zachód – Toruń Południe

województwo świętokrzyskie (cztery odcinki o długości ok. 63,6 km)

– DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego

– S74 Kielce Zachód – Kielce (DK73)

– S74 granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego – Mniów

– S74 Łagów – Opatów

województwo małopolskie (cztery odcinki o długości ok. 37,7 km)

– DK7 przebudowa układu drogowego Kraków – Libertów – Gaj

– DK79 rozbudowa od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa – z podziałem na III fragmenty

województwo lubelskie (cztery odcinki o długości ok. 61,7 km)

– S12 Piaski – Dorohucza

– S12 Dorohucza – Chełm Zachód

– S12 Chełm – Dorohusk

– DK74 obwodnica Gorajca

województwa łódzkie i mazowieckie (jeden odcinek o długości 92,2)

– A2 Łódź Północ – Konotopa (poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu)

województwo warmińsko-mazurskie (jeden odcinek o długości ok 3,2)

– DK65 obwodnica Gąsek

województwo podkarpackie (jeden odcinek o długości ok. 12,5 km)

– S19 Domaradz – Iskrzynia

województwo zachodniopomorskie (sześć odcinków o długości ok. 60,3 km)

– DK10 obwodnica Mierzyna

– DK10 granica państwa – Dołuje

– S6 Kołbaskowo – Dołuje

– S6 Dołuje – Police

– S6 Police – Goleniów

– DK22 obwodnica Szwecji

województwo mazowieckie (dwa odcinki o długości ok. 28,6 km)

– S7 Czosnów – Kiełpin

– DK53 rozbudowa Myszyniec – Kadzidło

województwo dolnośląskie (pięć odcinków o długości 58,6 km)

– DK8 rozbudowa Szczytna – Kłodzko

– DK8 rozbudowa granica państwa – Duszniki Zdrój

– S8 Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe

– S8 Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski

– S8 Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód

województwo lubuskie (dwa odcinki o długości ok. 13,4 km)

– DK2 dostosowanie odcinka byłego przejścia granicznego do parametrów autostrady

– DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego

 

Wydane decyzje ZRID

Od początku 2024 roku GDDKiA otrzymała trzy decyzje ZRID dla odcinków o łącznej długości 35,5 km. Dwie z nich, wydane przez wojewodę podlaskiego, dotyczą DK66 obwodnicy Bielska Podlaskiego oraz drogi ekspresowej S19 Malewice – Chlebczyn. Trzecia zaś to decyzja wydana przez wojewodę śląskiego i dotyczyła DK78 obwodnicy Poręby i Zawiercia.

 

Do końca roku GDDKiA planuje jeszcze uzyskanie decyzji ZRID dla 40 odcinków dróg o długości ok. 496 km. Tak wygląda to w podziale na poszczególne województwa:

województwo podlaskie (dwa odcinki o długości ok. 16,6 km)

– S19 Dobrzyniewo – Białystok Zach

– S19 Deniski – Haćki

województwo kujawsko-pomorskie (cztery odcinki o długości ok. 56 km)

– S10 Bydgoszcz Południe – Bydgoszcz Emilianowo z rozbudową DK25

– S10 Bydgoszcz Emilianowo – Solec

– S10 Solec – Toruń Zachód

– S10 Toruń Zachód – Toruń Południe

województwo śląskie (pięć odcinków o długości ok. 40 km)

– S1 Kosztowy – Bieruń

– S1 Bieruń – Oświęcim z obwodnicą Bierunia

– DK78 obwodnica Pradeł

– DK78 obwodnica Kroczyc

– DK78 obwodnica Szczekocin i Goleniów

województwo świętokrzyskie (trzy odcinki o długości ok. 33,6 km)

– S74 Mniów – Kielce Zachód

– DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (odcinek Rudka – Jacentów)

– DK73 obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej

województwo małopolskie (jeden odcinek o długości ok .12,2 km)

– DK79 rozbudowa granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego – Kraków

województwo lubelskie (16 odcinków o długości 243,1 km)

– A2 Biała Podlaska – Kijowiec

– A2 Kijowiec – Dobryń

– A2 Dobryń – granica państwa

– S12 Piaski – Dorohucza

– S12 Dorohucza – Chełm Zachód

– S12 Chełm – Dorohusk

– S17 Zamość Wschód – Zamość Południe

– S17 Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ

– S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne

– S19 granica województw mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski

– S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

– S19 Radzyń Podlaski – Kock

– S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej

– S19 Kock – Lubartów Północ

– S19 Lubartów Północ – Lublin

– DK74 obwodnica Gorajca

województwo warmińsko-mazurskie (jeden odcinek o długości ok 3,2)

– DK65 obwodnica Gąsek

województwo wielkopolskie (jeden odcinek o długości ok 5,9)

– DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego

województwo podkarpackie (trzy odcinki o długości ok. 44,5 km)

– S19 Dukla – Barwinek

– S19 Domaradz – Iskrzynia

– S19 Sokołów Małopolski – Jasionka (dobudowa II jezdni)

województwo zachodniopomorskie (trzy odcinki o długości ok. 29,7 km)

– S6 Kołbaskowo – Dołuje

– S6 Dołuje – Police

– DK10 obwodnica Mierzyna

województwo mazowieckie (jeden odcinek o długości ok. 11,3 km)

– DK50 obwodnica Kołbieli

 


ZRID – ważny etap dla właścicieli nieruchomości

Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził właściwy dla danej inwestycji wojewoda. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Więcej o procedurze odszkodowawczej można przeczytać tutaj

źródło informacji: GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy