Czy w czerwcu przejedziemy Warszawską?

Czy w czerwcu przejedziemy Warszawską?

BIAŁA PODLASKA Trwa III etap budowy i przebudowy ulicy Warszawskiej na długości  1,4 km. Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które pokrywa koszty przebudowy ulicy od posesji numer 65A do obwodnicy miasta. Roboty miały być zakończone już kilka miesięcy temu. Dlaczego stanęły w miejscu?

Podczas sesji Rady Miasta 5 maja poruszono temat przebudowy ulicy Warszawskiej. Radni Zjednoczonej Prawicy dopytywali, dlaczego nie prowadzone są tam teraz żadne prace. – Czy faktycznie warunki pogodowe są głównym powodem, przez który realizacja prac została przerwana i niedokończona zgodnie z założonym terminem wykonania? – spytał Dariusz Litwiniuk.

Prezydent miasta Michał Litwiniuk wyjaśnił, że jest to jedna z głównych przyczyn. Podkreślił też, że miastu zależy na jakości wykonywania inwestycji. Pierwotny termin zakończenia prac przypadał na 30 listopada ubiegłego roku. Ale niestety po drodze pojawiły się pewne trudności. – Miasto musiało zaprogramować inwestycję na odcinku pomijającym ostatnie 20 metrów ulicy w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową numer 2, z obwodnicą miasta. A to dlatego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza tym terenem, nie chciała udostępnić nam możliwości zajęcia tego terenu i wybudowania na tym odcinku drogi. Droga, która została dofinansowana z rządowego Funduszu Drogowego, powinna być kompletna. Długo prowadziliśmy korespondencję z GDDKiA oraz wojewodą, dociekając, jakim prawem miasto nie może korzystać z tego odcinka w celach inwestycyjnych – tłumaczył Litwiniuk.

Zgoda wpłynęła dopiero po pewnym czasie, a termin wykonania umowy został aneksowany, jeśli chodzi o odcinek, którego pierwotna umowa nie zakładała. Zastępca prezydenta Maciej Buczyński dodaje, że miasto wiele razy analizowało kryteria w sytuacji zwiększenia zakresu prac. – Mamy nadzór nad tą inwestycją i to nadzór dokonuje wszelkich zmian w zakresie inwestycji. Czynienie zarzutu, że w czasie wykonywania inwestycji coś burzymy lub uzupełniamy warstwę, która się ściera, jest niezrozumiałe. Jeśli czynniki atmosferyczne spowodowały, że warstwa się ściera i zostaje to naprawione, to chyba dobrze. To wykonawca ponosi koszt, miasto za to nie płaci – przypomina Buczyński.

Dyskusja na temat tej inwestycji została zakończona podaniem dokładnego terminu zakończenia prac. Władze miasta zakładają, że będzie to koniec maja. Urząd Miasta informuje, że w związku z realizacją kolejnych prac na odcinku od posesji nr 65a do skrzyżowania z obwodnicą miasta, od 10 do 20 maja wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na tym odcinku.

Karolina Hołownia, Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy