CIS wsparciem dla wykluczonych

CIS wsparciem dla wykluczonych

Poszczególne sekcje mają swoje zadania. Np. florystyczna wykonuje piękne ozdoby

BIAŁA PODLASKA Władze miasta chcą wesprzeć działalność Centrum Integracji Społecznej, działającego przy Caritas Diecezji Siedleckiej. Jest pomysł, by uczestnicy warsztatów odbywali praktyki w Urzędzie Miasta.

Centrum Integracji Społecznej powstało w 2014 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i prowadzone jest przez Caritas Diecezji Siedleckiej, działając na mocy Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Prowadzi reintegrację zawodową i społeczną dla 30 osób rocznie, które samodzielnie nie radzą sobie na otwartym rynku pracy, ponieważ mają niskie kompetencje, uzależnienia czy niepełnosprawność.

– Dzięki działaniom wspierającym i środkom finansowym pochodzącym z budżetu miasta, w wysokości 216 tys. zł rocznie, Centrum ma możliwość pracować nad podwyższeniem umiejętności społecznych i zawodowych swoich uczestników. Efektem tych działań jest usamodzielnienie społeczne i zawodowe osób, które wcześniej były klientami pomocy społecznej, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Otrzymują one szansę na polepszenie swojej sytuacji życiowej. Dzięki środkom finansowym otrzymywanym od władz samorządowych miasta Biała Podlaska, Centrum realizuje swoje cele – mówi Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta.

Czym dokładnie zajmuje się CIS? Prowadzone są tam m.in. zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej w pięciu sekcjach zawodowych: gastronomicznej, remontowo-porządkowej, opiekunek osób starszych, florystyczno-ogrodniczej oraz finansowo-księgowej.

Dzięki pieniądzom z budżetu miasta możliwe jest wypłacenie uczestnikom zajęć świadczeń integracyjnych oraz motywacyjnej premii integracyjnej, wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń. To także najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych, zakup materiałów, energii i usług niezbędnych do działalności, podatki oraz niezbędna obsługa działalności w tym zakresie, np. szkolenia pracowników, posiłki dla uczestników czy wydatki na ubezpieczenie mienia.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 42

(jd)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy