Z miłości do sztuki. Cenne obrazy w bialskim muzeum.

Z miłości do sztuki. Cenne obrazy w bialskim muzeum.

Tropiciele historii południowego Podlasia, zwłaszcza bogatej w wydarzenia epoki Radziwiłłów, mają powód do satysfakcji. Najnowsza ekspozycja muzealna "Z miłości do sztuki" prezentuje portret Anny Ludwiki, żony księcia Michała Kazimierza Radziwiłła zwanego Rybeńko, oraz jej brata. Oba efektownie wykonane.

Wystawy aranżowane w Muzeum Południowego Podlasia mają walor popularyzatorski, estetyczny i poznawczy. Najnowsza, otwarta 16 marca, pokazuje zbiory pochodzące z kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego KUL. Na wernisaż przybyli: rektor uczelni ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz dyrektor liczącej 85 lat placówki dr Krzysztof Przylicki. Rektorowi przypadł zaszczyt przybliżenia misji KUL, którą jest prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury. Natomiast dyrektor opowiedział o historii kolekcji sztuki tej uczelni. Zbiory powstały w wyniku połączenia niezwykłej hojności i wielkiego zaufania kolekcjonerów do katolickiego uniwersytetu (stąd wziął się tytuł wystawy). Zapoczątkowała je darowizna ks. kanonika Jana Władzińskiego. Przekazał on uczelni zbiór 4 tys. pamiątek historycznych i stylowych okazów.

W czasie wojny okazy te zostały zarekwirowane przez Niemców i uchodzą za zaginione. Odrodzenie kolekcji możliwe było dzięki ofiarności instytucji kościelnych i państwowych, artystów oraz osób prywatnych. Dziś zbiory KUL liczą ponad 1700 muzealiów. Gros z nich oglądać można na wystawie w Malborku, sumującej jubileusz 100-lecia KUL. Violetta Jarząbkowska, dyrektor Muzeum Południowego Podlasia, pozyskała blisko 200 obiektów, które ostatnio przechodziły konserwację w Krakowie.

W pierwszym pomieszczeniu eksponowane są dzieła sakralne

Wystawa, którą można oglądać do 2 września, składa się z czterech różnych tematycznie części. W pierwszej sali wystawiono (po raz pierwszy) obiekty sakralne, a więc rzeźby ołtarzowe, obrazy o treści religijnej, chorągiew procesyjną, płaszczenicę (płótno przedstawiające zmarłego Chrystusa) i ikony wschodniosłowiańskie. Drugie pomieszczenie, przypominające klimatem salon babuni, zawiera eksponaty z epoki baroku, rokoka i biedermeier. Podziwiać tu można stylowe portrety i porcelanę. Sala trzecia umożliwia poznanie cennych rysunków, architektonicznych grafik i figurek. Ciekawostką są rysunki Nikifora Krynickiego z lat 50. minionego wieku. W czwartym pomieszczeniu znalazły się obrazy polskich pejzażystów z przełomu XIX i XX wieku, m.in. Stanisława Czajkowskiego, Ignacego Pieńkowskiego i Andrzeja Grabowicza.

– Ozdobą lubelskiej kolekcji są bez wątpienia portrety pędzla Christophera Friedricha Reinholdta Lisiewskiego, wybitnego malarza niemieckiego rokoka. Na jednym oglądamy portret Anny Ludwiki z Mycielskich Radziwiłłowej, a na drugim Ludwika Mycielskiego. Oba płótna pochodzą z lat 60. XVIII w. i prezentują dużą wartość muzealną – podkreśla Jarząbkowska.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: