Budżet Obywatelski wskazuje potrzeby mieszkańców

Budżet Obywatelski wskazuje potrzeby mieszkańców

Właśnie zakończył etap oceniania złożonych przez bialczan projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego

BIAŁA PODLASKA Powołany przez prezydenta miasta zespół zajmujący się rozpatrywaniem wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego właśnie zakończył etap oceniania składanych przez bialczan projektów. W tym roku zarezerwowano na ten cel 1,8 mln zł, a więc o 200 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. 

Nabór wniosków trwał do 17 lipca. Lista zaakceptowanych zostanie opublikowana na stronie Urzędu Miasta Biała Podlaska 5 sierpnia. Następnie harmonogram przewiduje procedurę odwoławczą – od 6 do 12 sierpnia, natomiast składanie odwołań oraz ich rozpatrywanie potrwa do 20 sierpnia. Od 28 sierpnia do 7 września będziemy głosować na wybrane projekty.

– Zachęcam do zaangażowania wszystkich mieszkańców. Metodą tradycyjną – na kartach do głosowania – można będzie oddać swój głos do 7 września, natomiast do 10 września będzie trwało głosowanie internetowe. Te tradycyjne karty można będzie składać w specjalnie do tego przeznaczonych skrzynkach podawczych, które będą się znajdowały przed wejściem do naszego urzędu od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – mówi prezydent Michał Litwiniuk.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z maja tego roku zgłaszane projekty są klasyfikowane w dwóch kategoriach: jako małe i duże. Małe projekty to takie, których łączny koszt realizacji mieści się w kwocie od 50 do 300 tys. zł. Na ich realizację w Budżecie Obywatelskim zarezerwowano 1,2 mln zł. Mogą one dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy lub powiatu. Projekty duże natomiast muszą być zadaniami inwestycyjnymi, do których zaliczamy remonty, budowy czy przebudowy. Zgodnie z uchwałą koszt realizacji dużego projektu musi się mieścić w kwocie do 600 tys. zł.

– Budżet Obywatelski jest bardzo ważnym narzędziem rozwoju lokalnego, które wspiera zaangażowanie mieszkańców w sprawy samorządowe. Uczestnicząc w BO, przygotowując swoje projekty, mieszkańcy włączają się w rozwój miasta. Te projekty pokazują też, jak szeroki jest wachlarz obywatelskich pomysłów. BO jest częścią, bardzo istotnego przecież, społecznego dialogu. Mieszkańcy pokazują, czego potrzebują, by jakość ich codziennego życia była jeszcze lepsza. Wśród tegorocznych projektów dominują te, które przewidują tworzenie nowych miejsc rekreacji, inwestycji związanych z miejską infrastrukturą, ścieżek rowerowych – wyjaśnia prezydent. – Łącznie wpłynęło 27 wniosków. Dla mnie satysfakcjonujące jest, że takie właśnie zgłaszane potrzeby są spójne z głównym kierunkiem inwestycji miejskich. Oznacza to, że jako samorząd i wspólnota społeczna dobrze się rozumiemy i współdziałamy w tym, by Biała Podlaska stawała się taką miejską przestrzenią, w której żyje nam się po prostu dobrze. Są też projekty nieinwestycyjne, a więc wiążące się z organizowaniem wydarzeń na rzecz integracji różnych grup. To jest nowość, bardzo budująca, bo to z kolei odczytuję jako rozwój łączących nas więzi.

Wśród już zrealizowanych projektów w ramach BO – z lat wcześniejszych – powstał m.in. pumptrack i plac zabaw przy ulicy Świerkowej, miejsce do akrobacji (przypominamy o konieczności używania kasków i ochraniaczy). To także siłownia i plac zabaw w sąsiedztwie II LO im. Emilii Plater. W ramach BO powstał także plac zabaw przy ul. Rewakowicza (duże osiedle domów jednorodzinnych), boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Janowskiej czy chodnik przy ul. Łukaszyńskiej. Właśnie rozpoczyna się przebudowa ul. Stefana Batorego, przy której rozrasta się nowe osiedle. – Niedawno także przekazałem plac budowy pod wnioskowaną przez mieszkańców inwestycję budowy placu upamiętniającego ofiary pacyfikacji Sielczyka. To pokazuje, że Budżet Obywatelski to bardzo ważna oraz świadomie i umiejętnie wykorzystywana przez bialczan oddolna inicjatywa, a różnorodność składanych projektów uznaję za nasz wspólny, obywatelski sukces – podsumowuje Litwiniuk.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy