Brześć, biznes i nie tylko

Brześć, biznes i nie tylko

Już kilka tygodni temu Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej zaprosił polskich przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu do udziału w IV Międzynarodowym Forum - wystawie kontaktów biznesowych "Brześć 2019". Impreza odbędzie się 11 i 12 kwietnia. Organizatorami są Brzeski Oddział Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy.

2019 jest rokiem 1000-lecia założenia miasta Brześć – przypomina przesłane do Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej pismo konsulatu. To, zdaniem jego autorów, bez wątpienia wywoła znakomite wrażenia u odwiedzających to wspaniałe miasto. Ponadto Forum stanowi dobrą okazję do zapoznania się z inwestycyjnym, gospodarczym i turystycznym potencjałem miasta, obwodu brzeskiego oraz Republiki Białoruś. Będzie też szansą nawiązania kontaktów biznesowych oraz uczestniczenia w spotkaniach bilateralnych białoruskich i zagranicznych przedstawicieli biznesu.

W oficjalnym otwarciu, a także pracach Forum wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, kierownictwo obwodu brzeskiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, oficjalne i biznesowe delegacje z wielu krajów. Towarzysząca imprezie wystawa zaprezentuje produkty i usługi białoruskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki. Pokazane zostaną produkty żywnościowe, materiały budowlane, towary przemysłu lekkiego i chemicznego, także z zakresu przemysłu maszynowego, rolnictwa, transportu i turystyki.

W ubiegłorocznym Forum uczestniczyło 250 przedsiębiorstw z Białorusi, Rosji, Polski, Ukrainy, Włoch, Mołdowy, Egiptu. Imprezę odwiedziły delegacje z 24 krajów świata.

(j)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy