BPIG zapowiada Kongres Przedsiębiorczości

BPIG zapowiada Kongres Przedsiębiorczości

REGION Rada Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej podjęła decyzję o zorganizowaniu, razem z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, regionalnej konferencji gospodarczą pod nazwą Bialski Kongres Przedsiębiorczości.

Impreza odbędzie się w głównej auli uczelni przy ul. Sidorskiej 95/97, a jej termin został ustalony na ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli 27 czerwca 2022 r. Przewiduje się, że weźmie w nim udział około 250 osób. Oprócz reprezentantów lokalnego biznesu, pojawią się przedstawiciele świata polityki, administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla oraz świata nauki, w tym znani ekonomiści. Nie da się ukryć, że będzie to największa w naszym regionie od wielu lat konferencja na tematy gospodarcze.

Kongres zostanie podzielony na trzy panele dyskusyjne. Pierwszy to „Rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach na trasie nowego Jedwabnego Szlaku cywilizacyjną szansą regionu Południowego Podlasia”. Drugi to „Autostrada do wschodniej granicy państwa i rozbudowa lokalnych dróg warunkiem wykorzystania potencjału logistyczno-przeładunkowego regionu”. Trzecim będzie „Strategia rozwoju województwa lubelskiego i jej przełożenie na rozwój Południowego Podlasia, przedsiębiorczość i samorząd terytorialny – dwa uzupełniające się elementy wspierające rozwój Południowego Podlasia”.

– Już dziś proszę o zarezerwowanie sobie czerwcowego terminu, ponieważ do udziału w Kongresie zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich członków naszej Izby – zachęca Jarosław Łepecki, prezes BPIG.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy