BPIG bezpłatnie dla biznesu

BPIG bezpłatnie dla biznesu

Każdy, kto przystąpi teraz do BPIG, będzie przez rok zwolniony ze składek członkowskich. Wystarczy tylko po wypełnieniu deklaracji zapłacić 100 zł wpisowego

Jednym z przejawów aktywności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej są systematyczne spotkania środowiskowe członków.

Często ich gośćmi bywają specjaliści, teoretycy i praktycy różnych branż i dziedzin, mający związek z funkcjonowaniem gospodarki. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują dostęp do bieżących, najnowszych informacji ważnych dla biznesu. Jest to wiedza „z pierwszej ręki”, choćby od przedstawicieli fiskusa, czy ZUS. Nie brakuje kontaktów z władzami samorządowymi – prezydentem miasta, starostą, także parlamentarzystami. Służą wzajemnemu przepływowi informacji i bieżącym konsultacjom.

Ta formalna wiedza jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Ale jednocześnie, jak mówi wiceprezes Izby Jarosław Łepecki, spotkania środowiskowe miewają też charakter mniej oficjalny, bardziej koleżeński. Kiedy to przedsiębiorcy przy kawie dzielą się swymi doświadczeniami, wymieniają uwagi dotyczące prawa w ich praktycznej działalności, czy też zastanawiają nad rozwiązaniem czyhających pułapek formalnych.

BPIG została utworzona w 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego, jedną z pierwszych po transformacji ustrojowej w Polsce. Ściśle współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą. Aktualnie zrzesza blisko 80 firm, głównie z południowego Podlasia. Reprezentują one całe spektrum gospodarki, jak przetwórstwo żywności, przemysł lekki, rolnictwo, budownictwo, handel, transport, bankowość itd.

W bieżącym roku, przy okazji bliskiego już jubileuszu 30-lecia, Rada Izby postanowiła podjąć próbę aktywizacji i konsolidacji środowiska przedsiębiorców. – Rada uważa, iż współpraca i wspólna reprezentacja tej grupy zawodowej wobec władz państwowych i samorządowych dobrze przysłuży się szeroko pojętej przedsiębiorczości – mówi J. Łepecki.

Wciąż realizowane będą spotkania środowiskowe, jako podstawowa płaszczyzna współpracy, na której wyrastają nowe pomysły i więzi oraz rodzą się kontakty. Ale dla nowych członków stowarzyszenie ma atrakcyjną propozycję. Każdy, kto przystąpi teraz do BPIG będzie przez rok zwolniony ze składek członkowskich. Wystarczy tylko po wypełnieniu deklaracji zapłacić 100 zł wpisowego. W zamian wstępujący otrzyma prawo do pełnego korzystania oferty Izby. Szczegóły zamieszczone są w zakładkach „Nasza misja” i „Statut” na stronie www.bpig.pl.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika nr 4 od 22 stycznia

Jerzy Trudzik

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy