Biała Podlaska nieźle znana – rozstrzygnięcie konkursu 'Moje miasto wczoraj i dziś'

Biała Podlaska nieźle znana – rozstrzygnięcie konkursu 'Moje miasto wczoraj i dziś'
fot. Tadeusz Kucharuk

Pamiątkowe zdjęcie uczestników. Z mikrofonem przewodniczący komitetu organizacyjnego Andrzej Talaga, obok prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk

Najpierw grupa osób zrzeszonych w bialskim Stowarzyszeniu Pokolenia zastanawiała się nad jakimś przedsięwzięciem, o w miarę szerokim zasięgu, mogącym zainteresować choćby młodzież. Szybko pojawił się pomysł zorganizowania konkursu o tematyce poświęconej historii Białej Podlaskiej dla uczniów szkół średnich. Pokolenia porozumiały się z podobnymi organizacjami – Stowarzyszeniem Koło Bialczan i Bialskopodlaskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego oraz Miejską Biblioteką Publiczną.   

Część członków jury w trakcie sprawdzania wyników konkursu. Od lewej Stanisław Jaworski, Stanisław Pietras i Zbigniew Żurek. W głębi członek komitetu organizacyjnego Tadeusz Kucharuk

Wspólnie przygotowali i przeprowadzili konkurs pn. „Moje miasto wczoraj i dziś”. Już podczas ustalania pytań pojawił się dylemat, na ile rzecz ma być trudna, jak szeroki zakres poruszanej tematyki? Przygotowanych zostało kilkadziesiąt pytań o charakterze zamkniętym, z trzema propozycjami odpowiedzi. Tylko jedna z nich była właściwa. Ostatecznie arkusz konkursowy ograniczono do pięćdziesięciu zagadnień. Pytania, choć podzielone tematycznie, zostały nieco porozrzucane. A chodziło między innymi o najstarsze dzieje Białej Podlaskiej, związane z początkiem jej miastowości, o najciekawsze budowle historyczne, sprawy związane z demografią, wydarzenia XX wieku, czy rozwój kulturalny i przemysłowy.

Oto przykładowe pytania: Jaką nazwę nosiła Biała Podlaska po przejęciu jej przez ród Radziwiłłów? W którym roku rozpoczęła się budowa zamku Radziwiłłów? W którym roku powstała Akademia Bialska? Kiedy miasto zaczęto oficjalnie nazywać Białą Podlaską? W którym roku plac Wolności otrzymał swoją nazwę? Przy jakiej ulicy znajdują się Dom pod Wieszczami i Kamienica Kijowskiego? Uczniem której szkoły był w latach 1822-1826 Józef Ignacy Kraszewski? Co mieści się dziś w budynku dawnej stacji poczty konnej przy ul. Janowskiej 16? W którym roku powstało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego? Kto dziś zarządza terenem dawnego lotniska wojskowego? Która spółdzielnia jest w Białej Podlaskiej najstarsza? Ilu mieszkańców liczy obecnie Biała Podlaska? Jaką nazwę nosi impreza artystyczna poświęcona pamięci znanego piewcy muzyki operowej i operetkowej Bogusława Kaczyńskiego? W którym roku została utworzona Podlaska Wytwórnia Samolotów? Ile samolotów wyprodukowano w PWS w latach 1924-1939?

Uczestnicy konkursu w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników

Już po konkursie, kiedy pytania mogły być rozpropagowane, pojawiło zainteresowanie sprawą. Wiele osób chciało sprawdzić swoją wiedzę. Niebawem zaczniemy na naszym portalu publikować kolejne pytania, wraz z poszerzonymi odpowiedziami.

Zwycięzcy

W konkursie wzięły udział 5-osobowe reprezentacje z ośmiu bialskich szkół średnich. W kategorii indywidualnej można było zdobyć maksymalnie 50 punktów, po jednym za prawidłową odpowiedź. Pierwsze miejsce, z liczbą 48 punktów, zajęła Magdalena Matejuk z IV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica. Druga była Marlena Pytka, która osiągnęła wynik 42 pkt., też z IV Liceum Ogólnokształcącego. Na trzecim miejscu uplasowali się ex aequo Julia Strełko z IV LO oraz Jakub Kosak z Liceum Akademickiego, zdobywając po 41 punktów. Piąte miejsce przypadło, też jednocześnie, dwojgu uczniom – Julii Melańczuk z IV LO i Marcelowi Kopciowi z Liceum Akademickiego. Zdobyli po 40 punktów. Nagrodami były bony podarunkowe na wielosetzłotowe kwoty, a także liczne upominki ufundowane przez sponsorów.

Na oficjalny komunikat czekają też goście i członkowie komitetu organizacyjnego. Od lewej Andrzej Talaga, Hanna Bajkowska, Stanisław Romanowski, Wojciech Sosnowski, Michał Litwiniuk i Zbigniew Żurek

W klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce zajęła drużyna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z liczbą 209 punktów. W nagrodę otrzymała Złotą Statuetkę od prezydenta miasta Michała Litwiniuka oraz kupony podarunkowe. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Liceum Akademickiego, która zdobyła 179 punktów. Nagrodą była Srebrna Statuetka prezydenta miasta i również karty podarunkowe. Zdobywcą trzeciego miejsca została drużyna Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z liczbą 158 punktów. Tu nagrodą była Brązowa Statuetka prezydenta oraz bony podarunkowe. Stowarzyszenie Pokolenia przyznało wyróżnienie Rzemieślniczemu Liceum Ogólnokształcącemu. Upominki trafiły także do rąk opiekunów reprezentacji poszczególnych szkół.

Opinie

Widać było olbrzymie zaangażowanie przewodniczącego komitetu organizacyjnego Andrzeja Talagi, prezesa Stowarzyszenia Pokolenia. Ustalał wszystko, koordynował, dopieszczał szczegóły. „Wychodził” cenne nagrody u sponsorów, którzy wykazali się dużą życzliwością do tematu konkursu. Zdaniem prezes Koła Bialczan Krystyny Nowickiej, zainteresowanie konkursem było widoczne. A sam cel jest bardzo szczytny – uświadamianie historyczne młodzieży.

Reprezentacja Liceum Akademickiego

Ważne było zaangażowanie różnorakich środowisk – stowarzyszeń o rozbieżnym charakterze, ale mających wspólne cele: kultywowanie pamięci i świadomości lokalnej. Stanisław Pietras ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa podkreśla, że osiągnięciem było dotarcie do młodzieży z tematyką poświęconą historii miasta. – Żeby byli skłonni poznać historię Białej Podlaskiej, w której żyją. Trzeba powiedzieć, że grupa uczniów, która wzięła udział w konkursie, dobrze zna dzieje miasta. Pewnie trudno mieć ją ugruntowaną w stu procentach, ale ten zakres, którym wykazała się młodzież, jest godny uznania – podkreślił Stanisław Pietras.

Zamiarem organizatorów jest powtórzenie i realizacja konkursu w kolejnych latach, tak żeby wpisał się na trwałe w krajobraz edukacyjny miasta. Do przedsięwzięcia bardzo przychylnie podeszli sponsorzy. Niektórzy mówili, że kiedy młodzież będzie mówić o historii Białej Podlaskiej, będzie ją poznawać, będzie się jej uczyć, to jest to rzecz godna wsparcia.

Pomysłodawca konkursu, Tadeusz Kucharuk ze Stowarzyszenia Pokolenia, zwraca uwagę, by na przyszłość jury przeanalizowało odpowiedzi i określiło, które pytania sprawiły największe trudności. Podkreśla też, że młodzież wykazała się znakomitą znajomością spraw dotyczących Podlaskiej Wytwórni Samolotów. A to świadczy, że mówienie o tym przy okazji 100-lecia PWS w ubiegłym roku, znalazło rezonans społeczny.

Grono laureatów z prowadzącym konkurs Mirosławem Jońskim oraz prezydentem Michałem Litwiniukiem

Niezwykle entuzjastycznie została przyjęta informacja o organizowanej przez SSLW RP wycieczce do Dęblina, co ogłosił prezes stowarzyszenia lotników mjr pil. Mirosław Joński. Mogą pojechać na nią wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie. Do zwiedzenia będzie Muzeum Lotnictwa Sił Powietrznych, wydział nauk Wojskowej Akademii Lotniczej oraz hangary z samolotami na samym lotnisku legendarnej Szkoły Orląt.

Podsumowanie

Godne podkreślenie jest współdziałanie trzech organizacji pozarządowych, niebędących na garnuszku rządu. Wspólnymi siłami, w pełni społecznie, przeprowadziły udany konkurs. Na wielkie uznanie zasługuje życzliwe podejście sponsorów. I – co bardzo ważne – nie byłoby zapewne sukcesu, gdyby nie zaangażowanie Urzędu Miasta, z naczelnikiem wydziału edukacji Stanisławem Romanowskim na czele. A przede wszystkim ważne było życzliwe wsparcie prezydenta Michała Litwiniuka, który od początku włączył się w przygotowania, a potem na miarę swego urzędu przydawał konkursowi rangi.

Jerzy Trudzik

zdjęcia Tadeusz Kucharuk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy