Biała Podlaska: Budżet bez fajerwerków, ale z mniejszym kredytem

Biała Podlaska: Budżet bez fajerwerków, ale z mniejszym kredytem
Fot. Google

Na posiedzeniu samorządu 28 stycznia bialscy radni przyjęli budżet na ten rok. W dużej części jest to plan poprzedniej Rady Miasta, jednak pewne poprawki zostały przez następców naniesione.

O założeniach projektu tegorocznego budżetu oraz o zmianach, jakie zostały do niego wprowadzone po objęciu władzy, prezydent Michał Litwiniuk wraz z współpracownikami opowiedział na konferencji 25 stycznia. – Projekt budżetu jest obietnicą rozwoju Białej Podlaskiej i odpowiada potrzebom mieszkańców miasta. Jest to projekt z sercem, bo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. W stosunku do poprzedniego projektu udało się istotnie zmniejszyć kwotę deficytu i planowanego do zaciągnięcia kredytu z 20 do 13 milionów złotych – podkreślił prezydent.

Inwestycji drogowych nie będzie za wiele, ale wśród tych, o których należy wspomnieć, jest m.in. budowa ulic w technologii uproszczonej, położenie nakładek bitumicznych, budowa dróg i chodników.

Kasa na stadion zostawiona

Korekty w budżecie wymusiły m.in. zmiany planów związanych chociażby z budową stadionu. W związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą, pod znakiem zapytania stanęła jego dalsza budowa, a szczególnie w zakładanym na początku kształcie. Z budżetu zdjęto 10 mln zł z kwoty przeznaczonej na jego budowę.

– Inwestycja nie jest realizowana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który wykonywał prace w mizernym zakresie, nie posiadał od dłuższego czasu umowy ubezpieczenia i wobec którego już we wrześniu wpłynęły zajęcia komornicze na kwotę 2 mln zł. Wykonawca wycofał się z podobnej inwestycji w Bytomiu i wystąpił do realizującej ją spółki o odszkodowanie w wysokości 7 milionów złotych. W Białej Podlaskiej dostrzegamy potrzebę budowy stadionu. Jestem w stałym kontakcie ze środowiskiem sportowym, mam ich wsparcie. Z pewnością znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, a na razie ogranicza nas oczekiwanie na odpowiedź ze strony ministra sportu w sprawie dalszych losów dotacji – powiedział podczas piątkowej konferencji Litwiniuk.

Nowe autobusy, remonty

W ramce poniżej przedstawiamy największe inwestycje, jakie zaplanowane są w tym roku. Szykuje się także szereg mniejszych przedsięwzięć, takich jak chociażby zakup 5 nowych autobusów niskopodłogowych, nowe zatoki i antyzatoki autobusowe, rozbudowa systemu informacji dla podróżnych i ścieżki rowerowe w ramach projektu za prawie 23 mln zł, z czego dofinansowanie to niecałe 13 mln zł. Planowana jest także rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 21 oraz nabycie i modernizacja budynku przy ul. Łomaskiej 4 na potrzeby usług społecznych, przebudowa budynku przy ul. Krótkiej 1 oraz zagospodarowanie przestrzeni na terenie nazwanym umownie "SAS" (wartość projektu to 18,5 mln zł, a dofinansowanie z UE – 14,6 mln zł). W tym roku kontynuowana będzie także rewitalizacja Bialskiego Centrum Kultury, projektu za 18,4 mln zł, z dofinansowaniem 11,7 mln zł.

W tym roku planowane jest także ukończenie rozpoczętej jeszcze rok temu inwestycji związanej z powstaniem parku na os. Jagiellońskim w okolicy kościoła pw. Bł. Honorata Koźmińskiego. Na ten cel przeznaczono w budżecie 1,7 mln zł.

– Wszystkie wymienione inwestycje wynikają z wcześniej podpisanych umów i zobowiązań. Źródła finansowania są różne, są to środki z UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego czy Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina – uzupełnia Michał Romanowski, naczelnik wydziały polityki gospodarczej, rozwoju i promocji.

Edukacja kosztuje

Wśród wydatków sporą część stanowią wynagrodzenia, w tym dla nauczycieli.

Planowane inwestycje i przedsięwzięcia

• Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – 12,2 mln zł;

• Dojazd do tunelu, ulice Lubelska i Witoroska – 7 mln zł;

• Budowa ul. Koncertowej – 7 mln zł;

• Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – 19,6 mln zł;

• Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - realizacja 2016-2020 r. – 14,2 mln zł;

• Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej (realizacja 2016-2020 r.) – 10,78 mln zł;

• Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych (realizacja 2016-2020 r.) – 6,8 mln zł.

• Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej – 4,1 mln zł (dofinansowanie – 2,7 mln);

• Obwodnica wschodnia, wiadukt nad linią kolejową nr 2 – 34,4 mln zł (czas realizacji 2017-2023).

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodniku Podlasiak nr 5 od 29 stycznia

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy