Bezpieczna gmina gotowa na nowe inwestycje

Bezpieczna gmina gotowa na nowe inwestycje

GMINA BIAŁA PODLASKA Budowa nowych kurników i chlewni w bialskiej gminie oraz dodatki nauczycielskie zdominowały pierwszą po przerwie wakacyjnej, wyjazdową sesję Rady Gminy z udziałem sołtysów, zwołaną 20 sierpnia w klubie kultury GOK w Sitniku.

Wójt Wiesław Panasiuk zwrócił uwagę na rosnące stawki odbioru odpadów komunalnych na bialskim wysypisku. Szczególnie drastycznie wzrosły koszty składowania popiołu, którego pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego odbierają z posesji gminnych bardzo dużo. Wójt mówił też o remontach dróg gruntowych wykonanych tego lata oraz nowym projekcie „czystej energii”. Po 20 września będzie wiadomo, jak Urząd Marszałkowski oceni wniosek gminy na instalowanie nowych solarów do podgrzewania wody i ogniw fotowoltaicznych. Projekt opiewa na 21 mln zł, w tym 16 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Zakłada on 501 nowych instalacji słonecznych i 715 ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy 1 megawata.

Gospodarz gminy przybliżył okoliczności wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę kurników w Krzymowskich, Kamienicznem i Pojelcach oraz chlewni w Roskoszy. Wójt nie mógł odmówić wydania takiego dokumentu w sytuacji, gdy przyszli inwestorzy uzyskali pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Urzędu Marszałkowskiego. Inwestorzy otrzymali jednak decyzje środowiskowe z licznymi warunkami. Spełnienie ich ma ograniczyć negatywny wpływ budowli na najbliższe otoczenie. Zgodę na budowę wydawać będzie Starostwo Powiatowe, które również może przedstawić inwestorom własne zalecenia. Czy tak się stanie i czy kurniki oraz chlewnie nie będą zatruwać życia mieszkańcom, pokaże czas.

W związku z suszą, jaka tego lata dotknęła grunty rolników, do Urzędu Gminy wpłynęły aż 1154 wnioski o odszkodowania za poniesione straty. 700 protokołów kontrolnych z wizji lokalnych komisji powołanej przez wojewodę przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Pomoc finansowa, choć trudno przewidzieć, w jakim zakresie, będzie wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Sęczyk zapoznała uczestników obrad z założeniami programu wapnowania gleb kwaśnych na lata 2019-2023. Ich właściciele będą mogli otrzymać dotację resortu rolnictwa za zakup wapna nawozowego. Warunkiem jest posiadanie wyników badań gleby, sporządzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą, i aktualnych zaleceń nawozowych. Dofinansowanie na zakup wapna uzależnione jest od wielkości posiadanego areału i nie może być wyższe od kosztów zakupu nawozów.

Cały artykuł dostępny w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika" Podlasiak" nr 35 od 27 sierpnia

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy