Awantura o zespół żłobków

Awantura o zespół żłobków

BIAŁA PODLASKA Pojawił się pomysł, by rozwiązać istniejący Zespół Żłobków i stworzyć dwa oddzielne żłobki z oddzielnym zarządzaniem. Władze miasta tłumaczą, że ma to doprowadzić do lepszego funkcjonowania każdej z dwóch placówek.

Obecnie w skład zespołu wchodzą dwie placówki: Żłobek Miejski Skarbiec Skrzata, mieszczący się przy ul. Janowskiej 22, oraz Żłobek Miejski Akademia Małego Odkrywcy przy ul. Leszczynowej 16. Rozdzielenie ich znalazło się w programie obrad sesji rady miasta w dniu 25 listopada. Jaki jest tego powód?

– Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków Miejskich ma na celu organizacyjne wyodrębnienie żłobków ze wspólnej struktury. Duża odległość dzieląca obie placówki sprawia, że bardzo utrudniona a często nawet niemożliwa jest natychmiastowa reakcja na pojawiające się sytuacje w pracy z małymi dziećmi. Rozdzielenie żłobków miejskich wpłynie nie tylko na poprawę zarządzania powierzonym obiektem, ale także zasobami ludzkimi – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta.

Najpierw spotkanie, potem uchwała

Podjęcie uchwały było poprzedzone spotkaniem z pracownikami i przedstawieniem im planów reorganizacji. – Dzięki niej poprawi się organizacja pracy oraz decyzyjność, nastąpi efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Dyrektor będzie miał bezpośredni nadzór i kontrolę nad warunkami i jakością świadczonej opieki w żłobku, by móc dokładnie i precyzyjnie określić obowiązki pracowników w celu ograniczenia dublowania niektórych zadań. W szczególności będzie to miało miejsce w Żłobku Miejskim Akademia Małego Odkrywcy, znajdującym się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, który stał się już samodzielną okrzepłą jednostką, posiada własne problemy i powinien rozwijać się samodzielnie – przekonuje rzecznik, omawiając projekt uchwały.

Podczas sesji rozgorzała dyskusja na temat stworzenia dwóch oddzielnych żłobków i poprawienia ich efektywności. Głos w sprawie ich nie rozdzielania podnieśli radni Zjednoczonej Prawicy. Ich zdaniem, pojawiają się sygnały, że nie wszyscy rodzice są zadowoleni z pomysłu rozdzielenia żłobków, bowiem obecna struktura jest odpowiednia. – To rodzice oceniają pracę całego zespołu, opiekunów i dyrekcji. Dyskutujemy o ekonomii, która jest także ważna jak dobro dzieci. Powołanie dwóch związków będzie zasadne ekonomicznie? Nie ujęto tego w projekcie uchwały – zwrócił uwagę Adam Chodziński, który uważa, że całe zamieszanie związane ze żłobkiem związane jest z odwołaniem obecnej dyrektor.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że rozdzielenie Zespołu Żłobków Miejskich nie spowoduje zwiększenia nakładów finansowych na poszczególne jednostki, ponieważ założono likwidację stanowiska wicedyrektora żłobka i jednocześnie obniżenie wynagrodzenia dyrektora w stosunku do obecnych zarobków. Miałoby się ono kształtować się na poziomie wynagrodzenia dyrektorów przedszkoli samorządowych. Nie przewiduje się także zwiększenia liczby etatów administracji i obsługi. Pracownicy zatrudnieni w Zespole mają być pracownikami żłobków, w których dotychczas byli zatrudnieni.

Stefaniuk: Jestem posłem!

Dyskusja w sprawie rozwiązania Zespołu Żłobków przerodziła się w polityczną wojenkę. Na sesji pojawił się były bialski prezydent Dariusz Stefaniuk, który obecnie jest posłem z ramienia PiS. Swoje wystąpienie rozpoczął od subiektywnego podsumowania roku kadencji prezydenta Michała Litwiniuka, wytykając zatrudnienie swoich współpracowników i zakup zegarka zamiast smartfona. Gdy przewodniczący Bogusław Broniewicz zwrócił mu uwagę, że sesja nie jest miejscem na polityczne dywagacje a dyskusja dotyczy likwidacji Zespołu Żłobków, oznajmił zebranym, że jest posłem i może zabrać głos na każdy temat.

– Działacie na żenująco niskim poziomie, kierując się populizmem. Rozpoczął pan swoją kadencję od zakupu zestawu stereo za 3 tys. zł – odpowiedział prezydent Litwiniuk. I opowiedział o innych posunięciach swojego poprzednika, m.in. o zatrudnianiu ludzi z wyrokami i stwarzaniu fikcyjnych etatów.

12 za, 11 przeciw

Wynik głosowania nad rozdzieleniem żłobków był następujący: 12 radnych było za, 11 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. – Państwo w państwie. Ci, co mieli większość, zagłosowali, naszego głosu nikt nie posłuchał i zapewne nikt nie będzie słuchał – podsumował po sesji przedstawiciel rady rodziców.

Zespół zostanie rozwiązany z końcem roku. Planowane jest ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów obu żłobków.

ramka

Wyniki kontroli w żłobku

Miejski żłobek przeszedł kontrolę. Jego wyniki przedstawił podczas sesji Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji, kultury i sportu UM. Badano m.in. dokumentację rekrutacyjną i zasady nagradzania oraz karania pracowników. Komisja stwierdziła sporo nieprawidłowości. Jedna z nich to brak osoby posiadającej kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu bhp a takie stanowisko w przypadku tego typu placówek jest niezbędne. Kolejnym przykładem nieprawidłowości jest karanie dwóch pracowników bez możliwości obrony przed dyrekcją placówki. Jednocześnie stwierdzono, że pracownicy powinni otrzymać na piśmie informacje szczegółową o tym, za co zostają ukarani. Tymczasem informacja była dość ogólna.

Podczas kontroli stwierdzono także nieprawidłowości przy rekrutacji dzieci. W uwagach pokontrolnych można przeczytać o braku formalnego rejestru wniosków rekrutacyjnych, braku protokołów z czynności kwalifikacyjnych oraz braku opisu kryteriów kwalifikacji. Sporządzana była jedynie lista przyjętych dzieci. Kolejna uwaga dotyczy przyjmowania dzieci spoza miasta, w sytuacji, gdy na czas kontroli na przyjęcie oczekuje 83 dzieci z Białej Podlaskiej. Dyrekcja pozwoliła sobie również na nie przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego. Chodzi o to, że w momencie uzyskana informacji o przyjęciu dziecka rodzic zobowiązany jest dostarczyć niezbędne zaświadczenie o zatrudnieniu, tymczasem dyrekcja w chwili kontroli tego nie posiadała.

Komentarze

Michał Litwiniuk, prezydent miasta: - Nie ma uzasadnienia dla funkcjonowania Zespołu Żłobków, są one od siebie oddalone. Dziś zespół ma dyrektora i zastępcę, zresztą wynagradzanych lepiej niż dyrektorzy przedszkoli. Po zmianie każdy ze żłobków będzie miał swojego dyrektora. Nie przewiduje się większej ilości stanowisk administracyjnych. Obecne stanowiska pracy są bezpieczne.

 

Mariusz Kurzyński, przedstawiciel rady rodziców: - Nie jesteśmy za likwidacją Zespołu Żłobków, bo trwa rok szkolny. W całej Polsce dąży się tego, żeby coś działało w jedności. Jestem zwykłym człowiekiem, nie interesuję się polityką. 216 dzieci uczęszcza do żłobka, zebrano 194 podpisy, by nie likwidować zespołu. Jako rodzic mogę powiedzieć, że nigdy nie było problemu z kontaktem z dyrekcją.

 

Dariusz Stefaniuk, były prezydent, obecny poseł: - Żłobek, który stworzyła pani dyrektor, jest wizytówką naszego miasta. Warto wspomnieć o szkoleniach dla pracowników, na które dyrektor pozyskiwała pieniądze z Urzędu Pracy. Co w zamian? Kolejne kontrole. Nie mogąc odwołać panią dyrektor, postanowiono cały zespół

 

Agnieszka Kulicka, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich: - Uważam, że decyzja o likwidacji zespołu jest uwarunkowana politycznie, bo prezydent nie otrzymał ode mnie poparcia w wyborach prezydenckich. Obecna władza likwiduje cały zespół, aby odstrzelić jedną osobę. Od roku czułam się zagrożona na swoim stanowisku i świadczą o tym liczne kontrole, które nie dały żadnych narzędzi do zwolnienia mnie. W całej tej sytuacji nie liczy się dobro dzieci.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: