Aktualizują Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypełnij ankietę

Aktualizują Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypełnij ankietę

BIAŁA PODLASKA W trosce o jakość życia mieszkańców Białej Podlaskiej aktualizowany jest nowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Ankietę może wypełnić każdy mieszkaniec.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działań zmierzających do ograniczenia szkodliwych emisji, zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w mieście.

W związku z tym Urząd Miasta się zwraca się z prośbą o pomoc przy jego sporządzeniu i wypełnienie ankiety, która dostarczy nam informacji na temat charakterystyki energetycznej gospodarstw domowych w Białej Podlaskiej.

Ankietę można znaleźć tutaj:

https://bialapodlaska.pl/artykul/5019/ankieta-dotyczaca-aktualizacji-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-biala-podlaska

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy